Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Methodology Of Exegesıs TFS 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ALİ KARATAŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. ALİ KARATAŞ,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Analysis of the introduction of the exegetical works from methodology perspectives

Dersin İçeriği

Analysis of the introduction of Tabari, Qurtubi, Ibn Juzayy

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 The lesson teaches that the commentary method is important for understandin the Quran good and right. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 The lesson shows that the Commentary method and Quranic sciences include same subjects. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 The lesson explains that the classical Commentary “mukkadime”s shouldn’t be omitted in point of Commentary methodology. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 The lesson shows that the comentary “mukaddime”s are not at the same degree in accordance of scope. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 The lesson points on Commentary “mukaddime”s in the scope of Quranic sciences. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 The lesson explains Kurtubî, İbn Cüzeyy and İbn Aşûr’s Commentary “mukaddime”s about commentary methodology. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The importance of the introduction of the exegesis
2 Major concepts in the sciences of the Qur’an and methodology of exegesis
3 The place of Zarkashi and Suyuti in the methodology of exegsis
4 Major themes in the introduction of Tabari’s exegesis
5 Analysis of the introduction of Ibn Taymiyyah
6 Selected topics from Ibn Taymiyyah’s introduction to exegesis
7 Qurtubi’s introduction and some methodological topics in it
8 Ibn Juzayy’s introduction and some methodological topics in it
9 Ibn Ashur’s introduction and some methodological topics in it
10 Ibn Ashur’s introduction and the notion of occasion of revelation
11 Ibn Ashur’s introduction and the notion of Meccan and Madinan surahs or verses
12 Ibn Ashur’s introduction and variant readings of the Qur’an
13 Ibn Ashur’s introduction and the collection of the Qur’an
14 Re-evaluation of the topic
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

[1] Razî, F. (1981): Mefâtîhul Gayb (et-Tefsîrul-Kebîr), Beirut: Dârul-Fikr

[2] Beydâvî, A. (1996): Envarut-Tenzîl and Esrarut-Tevîl, Beirut: Dârul-Fikr.

[3] Alûsî, M. (1978): Rûhul-Meânî fî Tefsîril-Quran-Azîm ves-Sebil-Mesânî, Beirut: Dârul-Fikr

[4] Ibn Ashur, T. (1984): et-Tahrîr and Tenvîr, Tunisia: ed-Dârut Tunisiyye.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,64
Dersin AKTS Kredisi 6