Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Alevism IMT 502 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı Gain informaton about the emergence of Alawism, its relationships with Turkish culture; Kizilbashism and Kizilbashism-Alawism Relationship.
Dersin İçeriği The basic notions; Alawism, Kizilbashism and Baktashism; Emergence of Alawism; Kizilbashism-Alawism Relationship, The Origins of Kizilbashism-Alawism Differentation, Its Main Characteristics Kizilbahism and Kizilbashism within the Strugle Between Ottomans and Safavids; their sources and scholars; their thoughts and basic demands and claims.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Description of Alawism and Kizilbashism. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 2. Define mystical currents that have an impact on the Islamization of the Turks Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 To explain elements of the differentiation of Sunni-Alevi in Anatolia, Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Testing, Homework,
4 Explain the historical development of Alevi, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 5. Identify the political, religious and cultural forces in the formation of Alawism, Kizilbashism and Baktashism, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 6. Evaluate the religious, cultural and ethic foundations of Alawism-Baktashism Lecture, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework,
7 Explain Alevi culture, beliefs and moral understanding, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
8 Evaluates the religious and political demands of Alawite Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
9 Comprehensive their basic sources and their big scholars Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction
2 Turks and Islam,
3 The consept of Alawism and Kizilbashism.
4 The emergence of Alawism and Kizilbashism.
5 The basic references of Alawism and Kizilbashism
6 Kizilbashism-Alawism Relationship.
7 The Origins of Kizilbashism-Alawism Differentation
8 Alawism in the reing of Seljuk and Ottomans
9 Alawism and Kizilbashism in the strugle Between Ottomans and Safavids.
10 The role of ulama in the strugle Between Ottomans and Safavids.
11 Alawism and Kizilbashism after Yavuz Selim
12 Alawism in the reing of TC and their beliefs and ritueles.
13 Cem, musahibship and foundness (düşkünlük)
14 Contemporary Alawism and Thought, Its Main Characteristics Alewism
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Yusuf Ziya Yörükan, Anadoluda Aleviler ve Tahtacılar, Haz. Turhan Yörükan, Kültür Bakanlığı Yaynları, Ankara 1998.
Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiyede Alevilik Bektaşilik, Ankara 1996.
Orhan Türkdoğan, Alevi-Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınları, İstanbul 1995.
F. Babinger-Fuad Köprülü, Anadoluda İslâmiyet, çev., Ragıp Hulusi, İstanbul 2000.
H. Onat, Değişim Sürecinde Alevilik, Köprü, Bahar, sayı: 62 (1998).
H. Onat, Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine, İslâmiyât, Cilt: 6, Sayı: 3, (2003), s.111-126.
H. Onat, Alevilik-Bektaşilik, Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri ve Diyanet, Türk Yurdu, Cilt: 25, Sayı: 210 (2005).
Sönmez Kutlu, Aleviliğin Dini Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi, İslamiyat, Cilt: 6, Sayı: 3 (2003), s. 31-54.
Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul 2002.
Bulut, H.İbrahim, Osmanlı-Safevi İlişkilerinde Ulemanın Rolü, Dini Araştırmalar Dergisi, cilt 8, Ocak-Nisan 2005, s. 179- 195.
M.Saffet Sarıkaya, Anadolu Aleviliği (XI.-XIII. asırlar), Ötüken Yay., İstanbul 2003.
Harun Yıldız, Anadolu Aleviliği, Ankara 2004.
Mustafa Ekinci, Anadolu Aleviliğinin Tarihsel Arka planı, İstanbul 2002.
Ahmet Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim yay., İstanbul 2000.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 15 15
Assignment 1 15 15
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,64
Dersin AKTS Kredisi 6