Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sunan Lıterature and Tırmızı’S Sunan HAD 502 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ABDULLAH AYDINLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Studying of Sunan Literature, which is one of the richest areas of Hadith Literature according to its historical development and supplying with knoweledge and opinion on its content and value
Dersin İçeriği Cocept of Sunnah, historical development of Hadith Literature (in general), rise and development of Sunan Literature, well-known Sunans, study and anylise of Sunan al-Tirmizi which is one of the best known examples of these Sunans.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognize different genres of the Hadith Literature Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
2 Define the main characteristics of Sunans Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
3 Evaluate the different factors which effected the development of the Hadith Literature Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
4 Recognize the authors of Sunans Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
5 Evaluate the history of the development of the Hadith Literature Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
6 Compare the Sunans Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Concept of Sunnah and its historical development
2 Compilation and classification of hadith
3 The effecting factors to classification
4 Literature of hadith of ahkam
5 Historical process of Sunan literature
6 Selected texts from prominent Sunans (1)
7 Selected texts from prominent Sunans (2)
8 Mid-term exam
9 Tirmizi, his life and Works
10 Characteristics of Tirmizi’s Sunan
11 Application of hadith methodology in Sunan
12 The place of Tirmizi’s Sunan in hadith literature
13 Selected texts from Sunan (1)
14 Selected texts from Sunan (2)
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 25 25
Assignment 1 20 20
Toplam İş Yükü 157
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,28
Dersin AKTS Kredisi 6