Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Economıc Thought IKT 638 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ÖMER KARAOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. ÖMER KARAOĞLU,
Dersin Yardımcıları Research Assistants of the Department
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı To make perception the economic thought analyzing to commercial capitalism and marxist economic theory
Dersin İçeriği The method problem in analyzing of economic thought,Commercial capitalism and it´s features, arising of merchantilism doctrin and It´s features, the development process of industrial capitalism, the development process of physiocratic thought, classic doctrin and laissez faire,classic system and formation of classic doctrin,The operating process of neo classic system,Liberal doctrin and ideoligical reactions,Socialist doctrin and marxism,Modern economy and new economic doctrins,analyzing of marginalist theory and analyzing of monetarism, new classics and new formations in economics
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 query method problem on the analysis of economic thought Lecture, Testing,
2 evaluate emergence of liberal economic doctrine Question-Answer, Oral Exam,
3 combine a unique part of the economic system Discussion, Homework,
4 compare the opinions of different schools within the Neo-classical economics Lecture, Testing,
5 evaluate the conditions causing the rise of Keynesian economics Question-Answer, Oral Exam,
6 compile relations between philosophy and economic thought Discussion, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The method problem in analyzing of economic thought Kazgan, G.(1997), Sayfa 23-35
2 Commercial capitalism and ıt´s features Kazgan, G.(1997), Sayfa 35-39
3 Arising of merchantilism doctrin and It´s features Kazgan, G.(1997), Sayfa 40-60
4 The development process of ındustrial capitalism Kazgan, G.(1997), Sayfa 61-104
5 The development process of physiocratic thought Kazgan, G.(1997), Sayfa 104-152
6 Classic doctrin and laissez faire Kazgan, G.(1997), Sayfa 152-165
7 Classic system and formation of classic doctrin Kazgan, G.(1997), Sayfa 167-200
8 The operating process of neo classic system Kazgan, G.(1997), Sayfa 203-248
9 term examination Kazgan, G.(1997), Sayfa 248-270
10 Liberal doctrin and ideoligical reactions Kazgan, G.(1997), Sayfa 270-320
11 Socialist doctrin and marxism Kazgan, G.(1997), Sayfa 320-336
12 Modern economy and new economic doctrins Kazgan, G.(1997), Sayfa 337-361
13 Analyzing of marginalist theory and analyzing of monetarism Kazgan, G.(1997), Sayfa 361-427
14 New classics and new formations in economics Kazgan, G.(1997), Değişik Makaleler
Kaynaklar
Ders Notu Kazgan, G (1997). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 7. Basım, İstanbul.
Ders Kaynakları Heilbroner, R. L. (2003), İktisat Düşünürleri, Dost Kitabevi, Çev:Ali Tartanoğlu, Ankara.
Kunt, E. K. (2005), İktisadi Düşünce Tarihi, Dost Kitabevi, Müfit Günay, Ankara.
Marks, Karl (2004), Kapital, Çev: Alaattin Bilgi, Ankara, Sol Yayınları.
Savaş, Vural (2007), İktisadın Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Denis H. (1974), Ekonomik Doktrinler Tarihi, Sosyal Yayınlar, İstanbul.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 they constitute an idea in economic subjects analitically and advocacy this idea coherent and critique the ideas constituted by others
2 They have perfect knowledge They have perfect knowledge about general microeconomic theory through numeric and graphical methods
3 They have perfect knowledge about general macroeconomic theory through numeric and graphical methods
4 They know econometricThey have perfect knowledge about international trade theory through numeric
5 They know econometric theories and have ability to solve economic problems by using these theories
6 They make academic studies when needed to economic perspective
7 They are specialists at some of theese areas:public economics, industrial economics,money and banking economics, environment and natural sources economics, labour economics, knowledge and property economics, international trade and finance economics, economic growth and development
8 they have ability of translation at language orally and written
9 they use basic computer programs helping to make economic analysis
10 they have proffecional, social and scientific etic value
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 4 4
Quiz 1 5 5
Assignment 1 5 5
Oral Examination 1 5 5
Performance Task (Laboratory) 1 4 4
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6
Dersin AKTS Kredisi 6