Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Phılosophy Of Ibn Sına FDI 501 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>No pre-condition for this course.</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>All courses related to Islamic philosophy may be useful for this course.</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. EMRAH KAYA
Dersi Verenler Doç.Dr. EMRAH KAYA,
Dersin Yardımcıları

No assistant for this course.

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Introduce Avicenna to the students of Islamic Philosophy department.

Dersin İçeriği

Focus on some specific issues found in Avicennan thought.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understand the philosophy of Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Learn the relation between the resources of Avicennan thought Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Evaluate the effects of Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Explain the understanding of existence in Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Explain the understanding of epistemology of Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Explain the understanding of nafs (soul) of Avicenna Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction: The Life and Works of Avicenna
2 Logic
3 Theory of Existence
4 Necessary Being
5 Physics
6 Theory of Nafs (Soul)
7 Theory of Nafs (Soul)
8 Epistemology
9 Prophethood
10 Symbolic Tales
11 Discussions on Peripatetic Philosophy
12 Avicenna and Mysticism
13 Effects on the East
14 Effects on the West
Kaynaklar
Ders Notu <p>Cabiri, M. A. Felsefi Mirasımız ve Biz. İstanbul, Kitabevi. 2000.</p> <p>Durusoy, Ali, &quot;İbn Sinanın Klasik Mantığa Katkıları,&quot; İslam Felsefesinin Sorunları, Ankara: Elis y. 2003.</p> <p>Kaya, Mahmut. İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri. Tr. Mahmut Kaya. İstanbul, 2004.</p> <p>Okumuş, Mesut. Kur&acute;anın Felsefi Okunuşu, İbn Sina &Ouml;rneği. Ankara: Araştırma, 2003.</p> <p>Yormaz, Abdullah. Ebheri&acute;nin Hidayet&uuml;l Hikme&acute;si ve Osmanlı T&uuml;rk D&uuml;ş&uuml;ncesindeki Yeri. M.A., M. &Uuml;. S.B. E., 2003.</p>
Ders Kaynakları

Alper, Ömer Mahir. İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi. İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000.

Altıntaş, Hayrani. İbn Sina Metafiziği. Ankara: AÜİFY, 1992.

Atay, Hüseyin. İbn Sina´da Varlık Nazariyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.

Atay, Hüseyin. Farabi ve İbn Sina´ya Göre Yaratma. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. yy, 1974.

Bolay, M. Naci. Farabi ve İbn Sinada Kavram Anlayışı. İstanbul: MEB, 1990.

Cihan, A. Kamil. İbn Sina ve Gazali´de Bilgi Problemi. İstanbul: İnsan yy, 1998.

Dodurgalı, A. İbn Sina Felsefesinde Eğitim. İstanbul: İFAV, 1995.

Durusoy, Ali. İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri. İstanbul: MÜİFVY, 1993.

Goichon, A. M. İbn Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri. Tr. İ. Yakıt. İstanbul: Ötüken yy, 1986.

Gutas, Dimitri. İbn Sina'nın Mirası, Tr. C. Kaya, İstanbul, Klasik, 2004.

İbn Sina..İşaretler ve Tembihler. Tr. A. Durusoy, M. Macit, E. Demirli. İstanbul: Litera, 2005.

İbn Sina. Şiifa., Mantğa Giriş, Medhal. Tr. Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2006.

İbn Sina. Musiki. Tr. A. H. Turabi. İstanbul: Litera, 2004.

İbn Sina. Necat. Ed. Abdurrahman Amayre. Beyrut: Darul Cil, 1992.

İbn Sina. Risaleler. Tr. A. Açkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu. Ankara: Kitabiyat, 2004.

İbn Sina. Şifa, Fizik I. Tr. Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı. İstanbul: Litera, 2004.

İbn Sina. Şiifa, Fizik II. Tr. Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı., İstanbul: Litera, 2005.

İbn Sina. Şiifa, Metafizik I. Tr. Ekrem Demirli, Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2004.

İbn Sina. Şiifa, Metafizik II. Tr. Ekrem Demirli, Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2005.

İbn Sina. Şifa, Yorum Üzerine,İbare. Tr. Ömer Türker. İtanbul: Litera, 2006.

İbn Sina, ve diğerleri, İslam Felsefesinde Sembolik Hikayeler, İstanbul, İnsan y. 1997.

Kuşpınar, Bilal. İbn-i Sina´da Bilgi Teorisi. İstanbul: M.E.B., 1995.

Kutluer, İlhan. İslâm´ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru. İstanbul: İz, 1996a.

Kutluer, İ. Akıl ve İtikad, Kelam-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar. İstanbul: İz, 1996b.

Kutluer, İlhan. İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık. İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.

Macit, Muhittin. İbn Sina´da Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri. İstanbu: Litera, 2005.

Peker, Hidayet. İbn Sina´nın Epistemolojisi. Bursa: Arasta y, 2000.

Reisman, David C., ed. Before and After Avicenna Proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group. Leiden: Brill, 2003.

Yemenli, İbrahim. "Bir İbn Sina Şarihi Ekmeleddîn en-Nahcuvânî ve Varlık Anlayışı," Divan, 10, 2001: 99-143.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Performans Görevi (Seminer) 70
1. Ara Sınav 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Assignment 3 10 30
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6