Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Medıeval Muslım and Chrıstıan Thought FDI 507 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>No pre-condition for this course.</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>No&nbsp;recommended&nbsp;course as optional&nbsp; for this course.</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. EMRAH KAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

No assistant for this course.

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Compare the thoughts of Christian and Muslim regarding some specific problems.

Dersin İçeriği

Some important figures and problems of Islamic and Christian thoughts will be examined in detail in order to make a precise evaluation.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Learn the nature of interaction among thoughts Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Realize the mutual points of different thoughts Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Make a better evaluation for different cultures Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Make a better evaluation for different understandings of God Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Make a better evaluation for different understandings of creation Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Realize the different understandings of immortality Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Medieval Philosophy and Interaction Among Thoughts
2 God and Creation in Augustine
3 Human Nature and Immortality in Augustine
4 God and Creation in Farabi
5 Philosophy of Ethics in Farabi
6 Political Philosophy in Farabi
7 Political Philosophy in Farabi
8 Ethics and Bliss in Ibn Miskawayh
9 Human Acts in Ibn Miskawayh
10 Relation between Faith and Belief in Aquinas
11 God and Creation in Aquinas
12 Bliss in Aquinas
13 Relation between Faith and Belief in Bonaventure
14 Relation between Faith and Belief in Averroes
Kaynaklar
Ders Notu <p>McGrath, Alister E. 1997. Christian Theology, An Introduction. Oxford: Blackwell.</p> <p>M&uuml;cahid, Huriye Tevfik. F&acirc;r&acirc;b&icirc;&acute;den Abduh&acute;a Siyasi D&uuml;ş&uuml;nce. &ccedil;ev. Vecdi Aky&uuml;z. İstanbul: İz yy, 1995.</p> <p>Kaya, C&uuml;neyt, İbn Sina Felsefesinde Alemin M&uuml;kemmelliği D&uuml;ş&uuml;ncesi, İstanbul, M&Uuml;SBE, 2002.</p> <p>Tillich, Paul. A History of Christian Thought From its Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism. Ed. C. E. Braaten. New York: Simon and Schuster, 1972.</p> <p>Libera, Alain de. Orta&ccedil;ağ Felsefesi. &Ccedil;ev. Ayşe Meral. İstanbul: Litera, 2005.</p>
Ders Kaynakları

Akyol, O Faruk. Thomas Aquinas, Doktor Angelicus Hayat, Eserleri ve Düüncesi. İstanbul: Homer Kitabevi, 2005.

Augustine, İtiraflar, Çotuksöken, B.- S. Babür, ed. 2000. Metinlerle Ortaçağda Felsefe. İstanbul: Kabalcı. s. 96-102.

Augustine, The City of God. Chicago: Enc. Britannica, Inc., 1952.

Augustine, On Christian Doctrine. Chicago: Enc. Britannica, Inc., 1952.

Augustine, "Tanrı Devleti," çev. Mete Tunçay, Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi I, Ankara, Teori y. 1985.

Aquinas, 1988. The Summa Theologica. Chicago: Enc. Britannica, Inc.

Başdemir, Hasan Yücel. "Thomas Aquinas´ta Tanrı Tasavvuru." Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 2, no. 3 (2003): 103-122.

Aydınlı, Yaşar, Fârâbî´de Tanrı İnsan İlişkisi. İstanbul: İz y, 2000.

Bircan, H. H., İslam Felsefesinde Mutluluk, İstanbul, İz y. 2001.

Cevizci, Ahmet. Ortaçağ Felsefesi Tarihi. Bursa: ASA, 1999.

Cranston, M. "Aquinas," Batı Düşüncesinde Siyaset Felsefeleri, çev. N. Muallimoğlu, İstanbul, 1995.

Çotuksöken, Betül; Babür, Saffet, ed. Metinlerle Ortaçağda Felsefe. İstanbul: Kabalcı, 2000.

Farabi. Mutluluğun Kazanılması. çev. Ahmet Arslan. Ankara: Vadi yy, 1999.

Farabi, Mutluluk Yoluna Yöneltme, çev. H. Özcan, İzmir, 1993.

Farabi. El-Medinetü´l-Fâzıla. Çev. Nafiz Danışman. İstanbul: M.E.B., 1990.

Gilson, Etienne. Ortaçağ Felsefesinin Ruhu. çev. Şamil Öçal. İstanbul: Açılımkitap, 2003.

İskenderoğlu, M. Thomas "Aquinas'ta İman Teoloji Akıl İlişkisi," Divan, 16 (2004).

İskenderoğlu, M. "Tomas Aquinas'ta Mutluluk" Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (2005).

İskenderoğlu, M. "İslam ve Hıristiyan Düşüncesinde Âlemin Ezeliliği Tartışmaları Üzerine," Marife, 5/2, 2005.

İskenderoğlu, M. Bonaventure'de Din Felsefe İlişkisi, İstanbul: Değişim, 2008.

Küken, A.Gülnihal. Doğu-Batı Felsefi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas felsefelerinin Karşılaştırılması. İstanbul: Alfa, 1996.

Tarakçı, Muhammet. St. Thomas Aquinas. İstanbul: İz Yyncılık, 2006.

Karlığa, Bekir. İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri. İstanbul: Litera y., 2004.

Özcan, Zeki. 1999. Agustinus´ta Tanrı ve Yaratma. İstanbul: Alfa.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5
6
7
8
9 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Performans Görevi (Seminer) 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Assignment 3 10 30
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6