Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Phılosophıcal Theology: Fakhr Al-Dın Al-Razı FDI 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>No pre-conditions for this course.</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>All courses that are related to Islamic philosophy and theology may be useful for this course.</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. EMRAH KAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

No assistant for this course.

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

To introduce Islam philosophy students Fakhr al-din Razi’s frame of mind

Dersin İçeriği

In this course will examine Fakhr al-din Razi’s frame of mind via kelam and philosophical problems.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Catch up development about relationship between kelam and philosophy Lecture, Question-Answer, Discussion, Six Hat Methods, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
2 Recognition of Fahreddin Razi’s kelam and philosophical thought Lecture, Question-Answer, Discussion, Six Hat Methods, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
3 Catch up location of fahreddin razi in the history of thought Lecture, Question-Answer, Discussion, Six Hat Methods, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
4 Evaluates Razi’s concept of unity of God Lecture, Question-Answer, Discussion, Six Hat Methods, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
5 Evaluates Razi’s concept of prophecy Lecture, Question-Answer, Discussion, Six Hat Methods, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
6 Evaluates Razi’s concept of immortality Lecture, Question-Answer, Discussion, Six Hat Methods, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction
2 Existence of deity
3 Body-person relation
4 Timelessness and eternity
5 Possibility of knowing God´s person
6 Unity of god
7 Force-obligation
8 Mid-exam
9 Proposal
10 Goodness-badness
11 Prophet
12 The character of soul
13 Destiny
14 Morality
Kaynaklar
Ders Notu <p>Y&uuml;ce, Abdulhakim. Razinin Tefsirinde Tasavvuf. İzmir: &Ccedil;ağlayan YAyınları, 1996.</p> <p>İskenderoğlu, Muammer. İslam ve Hıristiyan D&uuml;ş&uuml;ncesinde &Acirc;lemin Ezeliliği Tartışmaları &Uuml;zerine, Marife, 5/2, 2005.</p> <p>Razi, Fahr&uuml;ddin. Peygamberlerin Masumiyeti. &Ccedil;ev. Fehmi Ulus. İstanbul: İlim Yayınları, 1985</p>
Ders Kaynakları

Anawati, G. Fakhr Al-Din Al-Razi. In The Encyclopedia of Islam, 1963.

Ceylan, Yasin. Theology and Tafsir in the Major Works of Fakhr al-Din al-Razi. Kuala Lumpur: ISTAC, 1996.

Cooper, John. Al-Razi, Fakhr al-Din. In Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge, 1998.

Muhibbu-Din, Murtada A. Imam Fakhr al-Din al-Razi´s Philosophical Theology in al-Tafsir al-Kabir. Hamdard Islamicus 17, no. 3 (1994): 55-84.

Nasr, S. H. Fahreddin Razi. Ed. Şerif, M. M. İslam Düşüncesi Tarihi. İstanbul: İnsan Yayınları, 1990.

Özdemir, Metin. Fahruddin er-Razi´de Zaman Kavramı ve Allah´ın Ezeliliği ile İlişkisi. CÜİFD 7, no. 1 (2003): 281-298.

Razi, Fahreddin. El-Erba´in fi Usuliddin. Edited by Ahmed Hicazi es-Sakka. Kahire: Mektebetül Külliyyatil Ezheriyye, 1986.

Razi, Fahreddin. Kelam´a Giriş, El-Muhassal. Çev. Hüseyin Atay. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002.

Razi, Fakhr al-Din. Al-Matalib al-Aliyyah min al-Ilm al-Ilahi. Ed. M. Abdussalam Shahin. 9 (in 3) vols. Beyrouth: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Shahran, Mohd Farid Mohd. A Survey of Fakhr al-Din al-Razi´s Works on Logic and Their Influence on Kalam. Al-Shajarah 7, no. 2 (2002): 253-281.

Türkeri, Mehmet. Bazı Ahlak Teorileri Açısından Fahrettin Razi´nin Ahlak Anlayışı. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2003): 63-89.

Zarkan, M. Salih. Fakhr al-Din al-RAzi wa Arauhu al-Kalamiyya wa al-Falsafiyya. Cairo: Dar al-Fikr, 1963.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5
6
7
8
9 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Performans Görevi (Seminer) 70
1. Sözlü Sınav 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 3 10 30
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,88
Dersin AKTS Kredisi 6