Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Maın Problematıcs Of Hıstory Of Relıgıons FDT 504 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersi Verenler Prof.Dr. FUAT AYDIN,
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To outline the subject matter and problems of history of religion

Dersin İçeriği

As a subject matter of history of religion the definition of religion; classifications of religion; content/essence of religion; the ways of understanding the religion/religions methodological differences dealing with understanding of religions; methodological differences that originated in understanding of religion

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Define the emergence of History of Religions as science in the West Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task, Homework,
2 Identify What is the basic topics of History of Religions Lecture, Case Study, Question-Answer, Homework, Performance Task, Testing,
3 Identify the methods of History of Religions Question-Answer, Lecture, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
4 Recall the Pioneers of History of Religions in the West and Islamic World Lecture, Case Study, Performance Task, Homework, Testing,
5 Identif the sciences that help the History of Religions Discussion, Lecture, Question-Answer, Homework, Testing, Performance Task,
6 List the sciences that are taken place under the title of History of Religions Question-Answer, Discussion, Lecture, Performance Task, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Content of history of religion as science
2 Differences between the sciences that study the religions
3 Differences between the sciences that study the religions
4 Fundamental problems of history of religion
5 The criterions that must be taken into account in the definition of religion
6 Classification of religions and its fundamental criterions
7 Classification of religions and its fundamental criterions
8 Examination
9 The content/essence of religion, relation between the history of religion and theology
10 Anthropological, sosciological and psychological approaches to the content/essence of religion
11 Place of Religious language in the understanding of religion
12 Developments in understanding of knowledge ant its impact on the approaches to the essence of religio
13 Modernism, post-modernism and their effects on the understanding of religion
14 General evaluation
Kaynaklar
Ders Notu <p>[1] Joachim Wach, Dinler Tarihin, must&uuml;kil bir bilim dalı olarak kuruluşuna teorik bir giriş, &ccedil;ev. Fuat Aydın, Ata&ccedil; yayınları, İstanbul.</p>
Ders Kaynakları

[2] Ömer Mahir Alper (ed), Batıda din Çalışmaları, Metropol Yayınları, İstanbul.
[3] Mustafa Alıcı, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, İz Yayıncılık, İstanbul.
[4]Jacque Waardenburg,
[4]Joachim Wach, The Place of the History of Religions in the Study of Theology, The Journal of Religion, vol. 27, no.3, (Jul., 1947), pp. 157-177.
[5] Joachim Wach, The Interpretation of Sacred Books, Journal of Biblical Literature, vol. 55, No.1. (March, 1936), pp. 59-63.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6