Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Socıal Capıtal Dıscussıons SOS 616 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL ŞAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Handan Erdal
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The aim of the course is to focus on modern sociology and how to solve social problems and transition period transition period from postivistism to social capital thought ın terms of discussions on social capital.
Dersin İçeriği The concept social capital and discussions, social norms, values and beliefs, social institutions, social capital, social capital in modern and postmodern worlds
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 S/he learns the concepts and theories of relating to social capital. Lecture, Discussion, Group Study, Testing, Homework,
2 S/he understands the importance of social capital in sociological evaluations. Lecture, Discussion, Group Study, Testing, Homework,
3 S/he learns that the leading theorists of social capital issue. Lecture, Discussion, Group Study, Testing, Homework,
4 S/he learns classical and modern literature of social capital on. Group Study, Lecture, Discussion, Testing, Homework,
5 S/he learns the importance of the issue of social capital for community. Discussion, Lecture, Group Study, Testing, Homework,
6 S/he discovers the power of social capital as an element of culture. Lecture, Discussion, Group Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Social Capital: General Frame
2 Social- cultural Structure: Norm and value
3 Social Capital in Clasical Sociology I
4 Leading Theorists in Social Capital
5 Bourdieu, Coleman, Putnam, Fukuyama
6 Social Capital and Education
7 Capitalism and Social Capital
8 To discover the impresion of Social Capital
9 midterm exam
10 Social Capital and Low Secured Society
11 Social Capital and Highly Secured Society
12 Social Capital and Crisis of Modernity
13 Social Capital in Post-modern Society I
14 Social Capital in Post-modern Society II
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To be able to perceive and evaluate social matters at national and universal level X
2 To be able to evaluate sociological process from beginning to current in terms of leading Turkish thinkers at national level X
3 To be able to understand and solve the particular social problems and closely acquainted with related branches of Sociology X
4 To be able to interrogate and pose a question on popular contemporary sociological concepts objectively as globalization, multiculturalism, identity and postmodernism X
5 To be able to do researches and to improve a method about the sociological problems and produce solutions X
6 To be able to analyze the social conditions in nineteenth century that caused rising of Sociology X
7 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 10
2. Performans Görevi (Seminer) 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Oral Examination 2 5 10
Performance Task (Laboratory) 1 3 3
Toplam İş Yükü 159
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,36
Dersin AKTS Kredisi 6