Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Leadershıp and Motıvatıon ISL 471 7 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi OSMAN USLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Umut Orhan

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

To understand in detail the leadership and motivation processes that constitute the executive pillar of business management.

Dersin İçeriği

General information about management functions, executive function, leadership and leadership theories, motivation and motivation theories.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understands the leading function of management. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
2 Have basic knowledge of leadership and motivation Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
3 Comprehends the classical leadership theories and compares the assumptions of the related theories Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
4 Comprehends modern leadership theories and compares the assumptions of related theories Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
5 Comprehends content theories in motivation and compares their assumptions Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
6 Comprehends process theories in motivation and compares their assumptions Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
7 Learns the interaction of leadership and motivation in detail and gains theoretical knowledge about the functioning of the leading function Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Basics, overview of management functions
2 Meaning of leading function, leadership, communication and motivation
3 Traits approach in leadership
4 Behavioral leadership theories
5 Situational leadership theories
6 Discussion
7 Modern leadership approaches
8 Modern leadership approaches
9 Midterm exam
10 Content Theories in Motivation
11 Discussion
12 Process Theories in Motivation
13 Discussion
14 Overview
Kaynaklar
Ders Notu <div>CAN BAYSAL, Ayşe ve TEKARSLAN Erdal. Davranış Bilimleri, Avcıol Basım Yayın, 2004.</div> <div>ROBBINS, Stephen ve JUDGE, Timothy A. Organizational Behavior, Pearson, 2013.</div> <div>Sabuncuoğlu, Z. ve Vergiliel T&uuml;z, M. (2013). &ldquo;&Ouml;rg&uuml;tsel Davranış&rdquo;. 5. Baskı, Akt&uuml;el Yayınları, Bursa.</div> <div>Hatch, M. J. &amp; Cunliffe, A. L. (2013). Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. United Kingdom: Oxford University Press,</div>
Ders Kaynakları
CAN BAYSAL, Ayşe ve TEKARSLAN Erdal. Davranış Bilimleri, Avcıol Basım Yayın, 2004.
ROBBINS, Stephen ve JUDGE, Timothy A. Organizational Behavior, Pearson, 2013.
Sabuncuoğlu, Z. ve Vergiliel Tüz, M. (2013). “Örgütsel Davranış”. 5. Baskı, Aktüel Yayınları, Bursa.
Hatch, M. J. & Cunliffe, A. L. (2013). Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. United Kingdom: Oxford University Press,
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 15 15
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5
Dersin AKTS Kredisi 5