Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İç Denetim ISL 474 8 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NERMİN AKYEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The aim of this course is to train qualified individuals in the field of internal audit that will meet the needs of internal auditors in enterprises.

Dersin İçeriği

This course is responsible for the internal audit, internal audit, risk management and internal control, corporate governance principles, internal control models, internal audit in Turkey independent audit standards, internal audit standards, internal audit planning, execution, Quality assurance standards in supervision will be processed.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Place and importance of internal control in businesses Relevant Sections of Recommended Resources
2 Internal Control and Internal Audit Relation Relevant Sections of Recommended Resources
3 Risk Management and Internal Control Relevant Sections of Recommended Resources
4 Kurumsal Yönetim İlkeleri Relevant Sections of Recommended Resources
5 Internal Control Models, Internal Control Internal Control and External Control Relevant Sections of Recommended Resources
6 The Role of Internal Audit in Corporate Governance Relevant Sections of Recommended Resources
7 Internal Audit in Turkey Independent Auditing Standards Relevant Sections of Recommended Resources
8 International Internal Auditing Standards Relevant Sections of Recommended Resources
9 MIDTERM
10 Internal Audit Planning Relevant Sections of Recommended Resources
11 Execution of Internal Audit Relevant Sections of Recommended Resources
12 Reporting in Internal Audit Relevant Sections of Recommended Resources
13 Documentation of Internal Audit Activities Relevant Sections of Recommended Resources
14 Quality Assurance Standards in Internal Auditing Relevant Sections of Recommended Resources
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

- Münevver Yılancı, İç Denetim, Detay Yayıncılık, 3. Genişletilmiş Baskı, 2015.

- Davut Pehlivanlı, Modern İç Denetim, Beta Yayıncılık, 2. Baskı, 2014.

- Burcu Adiloğlu, İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri, Türkmen Kitapevi, 2011.

- Çetin Özbek, İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol, TİDE Yayınları, 2012.

- Niyazi Kurnaz ve Tansel Çetinoğlu, İç Denetim- Güncel Yaklaşımlar, Umuttepe Yayınları, 2010.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills.
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Quiz 2 10 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 132
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,28
Dersin AKTS Kredisi 5