Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Personnel Selectıon and Recruıtment IKY 485 7 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. YASEMİN ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

It is aimed to consitute theoretical aspects of selection and placement process as an HRM function and help the students to understand its importance and its relation with the other HR funcitons. And also the integration of this theoretical framework and the practices and implementing the stages of the process represent the other aims.

Dersin İçeriği

The conceptual framework in the theoretical context and the practical aspects of the selection and placement will be discussed. In this context the components of the HR selection and placement process like preparing the staff demand form, constituting job advertisement, and the stages of this process like pre-assessment through the papers, pre-interview, the implementation of psycho-technical tests, job interview, reference checks, placement procedure socialization and orientation are the main topics.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To recognize the stges of HR selection and placement process and practices. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework,
2 To be aware of the the factors that are effective in HR selection and placement. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
3 To observe the sectoral practices and the fundamental differences. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Role Playing, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
4 To associate HR selection and placement with other HRM functions. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
5 To implement the stages of this process like pre-interview, job interview, reference check and feedback practices. Lecture, Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, Role Playing, Group Study, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction
2 Job analysis for selection and placement
3 HR planning for selection and palcement
4 Introduction to HR recruitment, selection and placement: -Its relation with the other HR funcitons -Individual and organizational perspectives -Samples of different companies HR recruitment and selection policies
5 Recruitment 1: Internal and external recruitment -Process -Preparing staff demand form -Preparing job advertisement
6 Recruitment 2: Internal and external recruitment - Sourcing -Recruitment methods
7 Selection 1: Importance, Aim and process -Effective factors -Legal regulations -Labour market and policies -Employer branding, etc.
8 Selection 2: Examination of applications, pre-interview -Application form and CV
9 Mid-term exam
10 Selection 3: Psycho-technical tests
11 Selection 4: Job interview and its types
12 Selection 5- Other stages of the selection process
13 Placement: - Placement procedure - Socialization and orientation
14 General evalution and cases
Kaynaklar
Ders Notu <p>&Ouml;zdemir, Y. (2014) Personel Se&ccedil;me ve Yerleştirme, Sakarya &Uuml;niversitesi İKY Karma &Ouml;ğretim Basılmamış Ders Notları.</p>
Ders Kaynakları

Bayraktaroğlu, S. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi, Genişletilmiş Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Bingöl, D. (2013) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 8. Baskı, İstanbul.
Erdoğan, İ. (1990) . İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik. İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
Erdoğan, İ. (1991) . İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
Gürbüz, G. Ö. (2002). Personel Araştırmaları ve İşgören Seçme Süreci. Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Gürer, C. Ç. (1990). Personel Seçiminde Görüşme. Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
Hill, L. A. (2009) Bir Çalışanı İşe Almak, Optimist Yayınları.
Luecke, R. (2009) En İyi Elemanı İşe Almak ve Elde Tutmak, Türkiye İş Bankası Yayınları.
Öğüt, A. ve Kocabacak, A. (2013) Doğru İşe Doğru İnsan, Nobel Yayınları.
Öner, M. (1999) İşe Alım ve Yerleştirmede Yönetici ve İnsan Kaynakları Uzmanının El Kitabı, Hayat Yayınları, İstanbul.
Öztürk, Z. (1995) İşletmelerde Personel Seçim Yöntemleri ve Psikoteknik, Epar Yayınları – 1, Ankara.
Uyargil, C. ve diğ., (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
Brown, J. N. (2009) "The Professional Recruiter´s Handbook: Delivering Excellence in Recruitment Practice".
Relevant section of nearly all HRM textbooks.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 5 5
Assignment 2 10 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 135
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,4
Dersin AKTS Kredisi 5