Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Accountıng Of Foreıgn Trade Transactıons UTC 356 6 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri <p>NONE</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ŞULE YILDIZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Assist. Bilge ÖNAL

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Introducing fundamentals and functions of foreign trade accounting, training students for the skills of implementing the necessary practices.

Dersin İçeriği

Accounting documents used in foreign trade, Export accounting, Export credits, Financial Techniques used in foreign trade, Bill of change, acceptence of bill exchange, terms of payment,Stock exchange transactions/deposit transactions, Export applications, Import applications.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 can define basic forign trade concepts Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
2 can define payment terms and documents used in foreign trade Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
3 can explain foreign currency, security, advance payments and their accounting process Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
4 can explain import operations and their accounting process Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
5 can explain import operations and their accounting process Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
6 can explain export operations and their accounting process Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Accounting documents used in foreign trade
2 Accounting for exchange transactions
3 Export accounting
4 Export credits, Financial Techniques used in foreign trade
5 Bill of change, acceptence of bill exchange, terms of payment
6 Payment of a bill of exchange payment on receipt of goods, payment on receipt of invoice
7 Stock exchange transactions/deposit transactions
8 Export applications
9 Mid-term exam
10 Export applications
11 Import applications
12 Monography
13 Monography
14 Monography
Kaynaklar
Ders Notu <p>&Uuml;mit Ataman, Haluk S&uuml;mer, Dış ticaret İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi, 2009</p>
Ders Kaynakları

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Mehmet Karagül, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Dış Ticaret ve Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Sami Karacan, Umuttepe Yayınları, İstanbul

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 5
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 135
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,4
Dersin AKTS Kredisi 5