Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Organızatıonal Communıcatıon ISL 356 6 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi OSMAN USLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Umut Orhan

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

-Forms of types of communication methods for the student, understanding the importance of communication inside and outside the organization to provide -Organizational and administrative functions to emphasize the importance of communication in enhancing the effectiveness. -Emphasize the importance of organizational image and reputation management, organizational communication -The student is to develop oral and written communication skills.

Dersin İçeriği

The purpose of organizational communication, importance and functions of organizational communication, organizational communication, functioning, formal (formal) communication, non-formal (informal) communication, vertical, horizontal, cross-communication, multi-faceted and open communication, the importance and ways of enhancing the effectiveness of organizational communication, organizational communication and ways to overcome obstacles, organizational communication and public relations issues related to the different and common aspects will be discussed.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Contact the meaning of the concept, process, understand the types and forms of its Lecture, Question-Answer, Discussion, Role Playing, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
2 The organization learns and communication theories Lecture, Question-Answer, Discussion, Role Playing, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
3 learns the functions of communication Lecture, Question-Answer, Discussion, Role Playing, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Learn the elements of the communication process and communication Lecture, Question-Answer, Discussion, Role Playing, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Learn the types and forms of communication Lecture, Question-Answer, Discussion, Role Playing, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
6 Learns models of the functioning of communication Lecture, Question-Answer, Discussion, Role Playing, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
7 The elimination of communication barriers and learns Lecture, Question-Answer, Discussion, Role Playing, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
8 Learns the functioning of organizational communication Lecture, Discussion, Role Playing, Brain Storming, Six Hat Methods, Self Study, Testing, Oral Exam, Homework,
9 Learns the barriers of communication in organizations Lecture, Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, Brain Storming, Six Hat Methods, Case Study, Testing, Oral Exam, Homework,
10 Understands the importance of written communication in organizations and its Lecture, Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, Role Playing, Brain Storming, Six Hat Methods, Testing, Oral Exam, Homework,
11 Understands the subject of technical communication in organizations Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Self Study, Oral Exam, Homework, Testing,
12 Learns the subject of information technology and organizational communication Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Testing, Oral Exam, Homework,
13 Learns the effective management of organizational communication Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction and conceptual framework
2 Organization Theory and Communication
3 The concept of communication and communication functions
4 Elements of communication process and Communication
5 Contact Types and Forms
6 Models of Organizational Communication
7 Mechanism of Organizational Communication
8 Organizational Communication Network Models
9 Midterm exam
10 Elimination of Barriers and Organizational Communication
11 Examples of written communication in organizations
12 Technical Communication in Organizations
13 Information Technology and Organizational Communication
14 Efficiency Factors in Organizational Communication and Management
Kaynaklar
Ders Notu <p>Aktaş, Ş. - O. G&uuml;nd&uuml;z; Yazılı ve S&ouml;zl&uuml; Anlatım, Ak&ccedil;ağ Yayınları, Ankara, 2001.<br />Atabek, &Uuml;mit; İletişim ve Teknoloji, Se&ccedil;kin Yayınevi, Ankara, 2001<br />Bensghir, T&uuml;rksel Kaya; Bilgi Teknolojileri Ve &Ouml;rg&uuml;tsel Değişim, T&uuml;rkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstit&uuml;s&uuml;, Ankara, 1996.<br />Bovee, C. L., Thill, J. V. (2000). Business Communication Today, New Jersey: Prentice Hall,<br />Devrim, James &amp; W. Tankard; Communication Theories, Origins, Methods and Use in the Mass Media, Longman, New York 1992.<br />Goldhaber, G. M. (1990). Organizational Communication. Dubuque, IA: Wm. C. Brown<br />G&ouml;k&ccedil;e, Orhan; İletişim Bilimine Giriş, Turhan Kitapevi, Basım-Yayın Ltd. Şti., Ankara, 1998<br />G&uuml;rgen, Haluk; &Ouml;rg&uuml;tlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul 1997.</p>
Ders Kaynakları

Aktaş, Ş. - O. Gündüz; Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001.
Atabek, Ümit; İletişim ve Teknoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2001
Bensghir, Türksel Kaya; Bilgi Teknolojileri Ve Örgütsel Değişim, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 1996.
Bovee, C. L., Thill, J. V. (2000). Business Communication Today, New Jersey: Prentice Hall,
Devrim, James & W. Tankard; Communication Theories, Origins, Methods and Use in the Mass Media, Longman, New York 1992.
Goldhaber, G. M. (1990). Organizational Communication. Dubuque, IA: Wm. C. Brown
Gökçe, Orhan; İletişim Bilimine Giriş, Turhan Kitapevi, Basım-Yayın Ltd. Şti., Ankara, 1998
Gürgen, Haluk; Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul 1997.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 135
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,4
Dersin AKTS Kredisi 5