Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Management and Organısatıons ISL 106 2 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ÖZLEM BALABAN
Dersi Verenler Doç.Dr. ÖZLEM BALABAN,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

The objective of this course is to introduce basics of functions of management and organization theories and practices.

Dersin İçeriği

This course includes the basic concepts and definitions related to the management and organization; classical, neo- classical and modern management theories, processes of management and the functions of management.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Evaluating and questioning management theories Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
2 Being aware of historical backgrounds of new changes about the management 2) Being aware of historical backgrounds of new changes about the management Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
3 Analysing relationships between management approaches and political, economical and social structures Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
4 Evaluating management theories comparatively and criticaly Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
5 Questioning current management thoughts by the processes Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
6 Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
7 Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction (historical development and basic concepts)
2 Functions of Management
3 The evolution of managerial thinking: The Classic Management Thinking
4 The evolution of managerial thinking: The Classic Management Thinking
5 The evolution of managerial thinking: The Neo-Classic (Human Relations) Management
6 The evolution of managerial thinking: Modern Management
7 Matrix organization and management by objectives
8 Mid-term Exam
9 Post-Modern Management Thinking
10 New Approaches to Management 1: Z Theory and Total Quality Management
11 New Approaches to Management 2: Core Competence, Outsourcing
12 New Approaches to Management 3: Network organization, Downsizing
13 New Approaches to Management 4: Reengineering, Benchmarking
14 New Approaches to Management 5: Empowerment, Learning organizations General appraisal
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Genç, Nurullah (2008) Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayıncılık
Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.
Şimşek, M.Şerif ve Said Kıngır (2006), Çağdaş Yönetim Araçlarından Seçmeler, Nobel Yayın ve Dağıtım, İstanbul
Yönetim Teorileri ve Yaklaşımlarına İlişkin Makale ve Bildiriler

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 10
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 7 7
Quiz 2 3 6
Assignment 1 3 3
Final examination 1 9 9
Toplam İş Yükü 137
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,48
Dersin AKTS Kredisi 5