Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Fluıd Mechanıcs YAP 414 8 2 + 0 2 3
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İBRAHİM YÜKSEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Asst. Gokmen CERIBASI
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı To achieve and learn some basic knowledge about fluid mechanics.
Dersin İçeriği Introduction, sort of the fluid, characteristics of fluids, aim of fluid mechanics, unit of fluid mechanics, hydrostatic, kinematics, hydrodynamics,
Lagrange and Euler equations, Linear (laminar) flows, Turbulent flows, analysis of dimension, model and similitude
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To explain the aim of fluid mechanics Case Study, Problem Solving, Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
2 To explain unit of fluid mechanics Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Case Study, Homework, Testing,
3 To define sort of the fluid Case Study, Lecture, Question-Answer, Problem Solving, Testing, Homework,
4 To explain characteristics of fluids Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Case Study, Homework, Testing,
5 To explain Lagrange and Euler equations Case Study, Problem Solving, Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
6 To explain Linear (laminar) flows Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Case Study, Homework, Testing,
7 To search Turbulent flows Problem Solving, Case Study, Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
8 To apply dimension analysis Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Case Study, Homework, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction
2 Sort of the Fluid
3 Characteristics of Fluids
4 Aim of Fluid Mechanics
5 Unit of Fluid Mechanics
6 Hydrostatic
7 Kinematics
8 Hydrodynamics
9 MIDTERM EXAM
10 Lagrange and Euler Equations
11 Linear (Laminar) Flows
12 Turbulent Flows
13 Analysis of Dimension
14 Model and Similitude
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To evaluate technical concept by using scientific methods, to definite technical problems and to analysis them, to develop solutions related with investigation and proof in Construction Technologies. X
2 To give knowledge and methods of the solutions to the qualified or unqualified groups about the technological subjects of and methods o X
3 In Construction Technologies to develop design projects and to achieve its skills and ability, reading the projects done before and to control them X
4 To realize and perform experimental and field studies and to control of them in the Construction Technologies. X
5 To achieve and develop of skills about the techniques of wall, frame work, insulation, steel plate and to control of them done before in Construction Technologies.
6 To find out the land for applying of the construction systems, to measurement and
7 To know the process of the applying of constructions systems and to achieve enough knowledge and ability in order to repair or mended of the construction equipments
8 To know foreign language in order to communicate other colleagues in the Construction Technologies. X
9 To achieve and learn enough knowledge about work safety , occupational health, social safety and environmental parameters in the Construction Technologies. X
10 To be enterprising, competitor, organizer and social in the Construction Technologies. X
11 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 4 4
Quiz 2 2 4
Assignment 1 2 2
Final examination 1 8 8
Toplam İş Yükü 82
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 3,28
Dersin AKTS Kredisi 3