Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Scıentıfıc Research Applıcatıons SHB 302 6 3 + 6 6 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HASAN HÜSEYİN TAYLAN
Dersi Verenler Doç.Dr. NEŞİDE YILDIRIM, Prof.Dr. YUSUF GENÇ, Prof.Dr. MEHMET ZAFER DANIŞ, Doç.Dr. FİKRET EFE, Doç.Dr. HASAN HÜSEYİN TAYLAN, Dr.Öğr.Üyesi İHSAN KUTLU, Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL AKYÜZ, Dr.Öğr.Üyesi ÖZDEN GÜNEŞ,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The aim of the lesson;is to provide the students adequancy on subjects that require social service like defining the problem ,the meaning and ethical of ,social service research ,the research process and techniques the basis of scientific research
Dersin İçeriği The content of lesson; the basic of scientific research, the meaning and ethical of social service, the research process and techniques, defining the problem, the aim of research and hypothesis, the variable types, researching types, researching universe and examples, the collecting of datas,the validity and realibility,the evalations of datas solving, writing of reports, the evalations of social service researching and using of clues in practise.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Analyzes the sources of social problems Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
2 Identifies social problems with their causes Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework,
3 Explains the research process and techniques Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Simulation, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Homework, Testing,
4 Explains all the phases of research separately: aim of the study, subject, importance, hypothesis, variables, content analysis, data collection and writing report Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework,
5 Designs researches and applications related to social problems Lecture, Discussion, Group Study, Simulation, Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
6 Applies the results obtained from the research. Lecture, Discussion, Group Study, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework,
7 Explains the research report Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Simulation, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework,
8 Applies the research report Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The basis of scientific research
2 The meaning and ethics of social servise
3 the research proces and techniques
4 Defining problem
5 The aim of research and hypothesis
6 The variable types ,researching types
7 Researching universe and examples
8 The data collecting techniques
9 The mid term exam
10 The measurement of validity and realibility
11 The treating ,solving and interpreting the datas
12 Writing the research report
13 The realize the social service research
14 Use the datas in practice
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Has professional knowledge, can use theoretical knowledge in the work environments, has skills for human relations and communication, can work in team.
2 Has qualification of organizer, planner, educator and researcher to materialize social work applications in urban and rural areas, public and private sector and nongovernmental organizations.
3 Recognizes and knows risk groups in Turkey and in the world.
4 Can coordinate protective-preventive, developing-changing, therapeutic-rehabilitative works to deal with the risks.
5 Has skills to consulate the risk groups.
6 Has knowledge about the reasons in existence of risk groups (child, elderly, disabled, faily, woman, group).
7 Knows well the current public law and professional legislation and can interpret and apply the legislation when it is necessary
8 Knows the intervention techniques for children with need of protection, youth, disabled, elderly, women and family.
9 Has skills to consulate for children, youth, disabled, elderly, women and families.
12
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 25
2. Ödev 25
3. Ödev 25
4. Ödev 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 12 12
Assignment 1 12 12
Performance Task (Application) 1 12 12
Final examination 1 18 18
Oral Examination 1 8 8
Toplam İş Yükü 174
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,96
Dersin AKTS Kredisi 7