Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Contemporary Turkısh Art SAN 404 8 3 + 1 4 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Mert AĞAOĞLU
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı To teach Republican period Turkish art and Turkish artists of period, evaluate interactions with the contemporary cultures
Dersin İçeriği Republican era in painting, sculpture and architecture, Artists and their works
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognizes the period of the Republic of the art resources Lecture, Question-Answer, Demonstration, Testing, Homework,
2 Discusses the problems of the architecture of the Republican era Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, Simulation, Brain Storming, Testing, Homework,
3 Compares the art of painting the Republican era contemporaries Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Testing, Homework,
4 Understands the development of sculpture through the Republican era Lecture, Question-Answer, Demonstration, Testing, Homework,
5 Examines the problem of foreign-local architect Lecture, Simulation, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework,
6 Contemporary reviews of the interaction of cultures Lecture, Question-Answer, Discussion, Simulation, Case Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Resources and Research
2 Republican architecture
3 The capital and provincial styles
4 Architects of the period
5 Painting in the Republican Period
6 Workshops and Groups
7 Exhibitions and Art Environment
8 Painters of the period
9 Midterm exam
10 Statue of the Republican era
11 Examples of Istanbul and Anatolia
12 The Sculptors in the contemporary period
13 Problems of contemporary Turkish art
14 Interaction and reflections on contemporary cultures
Kaynaklar
Ders Notu Will be provided by the instructor
Ders Kaynakları ALSAÇ, Üstün; (1976). Türkiyedeki Mimarlık Düşüncesinin
Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi, Trabzon
ARSEVEN, Celal Esat; (1931). Yeni Mimari, İstanbul
ASLANOĞLU, İnci; (2001, 2. basım) Erken Cumhuriyet Dönemi
Mimarlığı, Ankara
BOZDOĞAN, Sibel; (2002). Modernizm ve Ulusun İnşaası; Erken
Cumhuriyet Türkiyesinde Mimari Kültür, (Çeviren: Tuncay,
Birkan), istanbul.
SÖZEN, Metin-TAPAN, Mete; (1973), 50 Yılın Türk Mimarisi,İstanbul
Gören, Ahmet Kamil, (1993), Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, Şişli Belediyesi Yayını,İstanbul.
Özsezgin, Kaya, (1998), Cumhuriyet´in 75 Yılında Türk Resmi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Tansuğ, Sezer, (1986), Çağda Türk Sanatı, Remzi Kitabevi,
stanbul:
Tansuğ, Sezer, (1988), Türk Resminde Yeni Dönem, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Yasa Yaman, Zeynep, (1993), "Türkiye´de Kübizm ve Yeni Sanat." Sanat Dünyamız, Kış, 54: 59-66.
Yasa Yaman, Zeynep, (1993), "Demokrasi ve Sanat", Anadolu Sanat,Aralık: 183-196.
Yasa Yaman, Zeynep, (1995),"Sanat Tarihinde Eski Bir Konu:
Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği Mi, d Grubu Mu?", Türkiye´de Sanat, 20, Eylül/Ekim s. 34-43.
Yasa Yaman, Zeynep, (1996),"Modernizmin Siyasal/İdeolojik Söylemi
Olarak Resimde Köylü/Çiftçi zleği", Türkiye´de Sanat , 22,
Ocak/Şubat s.:29-37.
Yasa Yaman, Zeynep, (1996),"Yurt Gezileri ve Sergileri ya da
´Mektepten Memlekete Dönüş´."Toplumbilim, Sa. 4,s. 35-52.
Yasa Yaman, Zeynep,(1998), "1950´li Yılların Sanat Ortamı ve ´Temsil Sorunu´", Toplum ve Bilim, 79, Kış, s. 94-137.
Yasa Yaman, Zeynep, (2002) Cumhuriyet´in İdeolojik Anlatımı
Olarak Anıt ve Heykel (1923-1950)", Sanat Dünyamız, Kış , Sa. 82, s.155- 171.
Yasa Yaman, Zeynep, (2004) d Grubu 1933-1951/d Group 1933-
1951, d Grubu 1933-1951/d Group 1933-1951, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, s. 7-40. İstanbul.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Examines according to geographical region, country, community and time to the material culture which feature art and evaluates to them by specific disciplines methods X
2 Has solving skills based on identification, interpretation, evaluation, research and evidence the Art History issues and problems using with information of Architecture, Archaeology, Fine Arts theoretical and practical knowledge acquired in the field. X
3 Can make plans and practices in the field of art history studies X
4 Recognizes, formulates and solves resources and problems Art History field X
5 Researches, preserves, teaches the historical environmental values and supports this development X
6 Has the transfer skills to Art History field innovations, monitoring developments in science and technology, to be able to constantly renew itself X
8 Compatible with the social environmentand has reached general culture level as required by the profession and and social relationships are strong; examines, develops and if necessary modifies norms guiding these relations with a critical perspective; manufactures and implements projects for the social environment where social responsibility. X
9 Has technical skills about Drawing, restoration, building survey, excavation techniques, photography and computer usage X
10 Dominates the national and international legislationabout Art History and develops to strategies, policies and implementation plans acting in accordance with this legislation and evaluates the obtained results. X
11 Recognizes, identifies cultural and historical values of the region; prepares, implements, manages, monitors plans and projects related this; informs people and institutions X
12 Has to be able to fit, work into any kind of field work and the ability to use the necessary technical equipment and professional ethics and a sense of responsibility X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 50
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 4 8
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 134
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,36
Dersin AKTS Kredisi 5