Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Art Of Turkısh Carpet SAN 335 5 2 + 1 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ELA TAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Rumeysa IŞIK
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Historical development of Turkish art of carpet will be learned by comparing the works of environment cultures
Dersin İçeriği Turkish Carpet´s, in history won the functional and aesthetic aspects, will be described in chronological order
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Knows terms and technical about the art of carpet Lecture, Question-Answer, Group Study, Testing, Homework,
2 Evaluates the art of Turkish carpet during the historical period Lecture, Discussion, Demonstration, Motivations to Show, Testing, Homework,
3 Comparisons in terms of style makes the works of contemporaries Lecture, Discussion, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Testing, Homework,
4 Describes the works in museums and collections Lecture, Demonstration, Case Study, Homework,
5 Investigates regional styles Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework,
6 Evaluates pattern and compositions Lecture, Question-Answer, Simulation, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kaynaklar
Ders Notu Will be provided by the instructor
Ders Kaynakları Kazım DİRİK, Eski veYeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması, İstanbul: İktisat Vekaleti, 1938. Besim ATALAY, Türk Halıcılığı ve Uşak Halıları, Ankara: Türkiye İş Bankası, 1967.
Oktay ASLANAPA Türk Halı Sanatı´nın Bin Yılı, İstanbul : Eren Yayıncılık, 1987.
Yusuf DURUL-Oktay ASLANAPA, Selçuklu Halıları: Başlangıcından Onaltıncı Yüzyıl Ortalarına Kadar Türk Halı Sanatı, İstanbul: Ak Yayınları, 1973, [t.y.]
Kurt ERDMANN, , 15. Asır Türk Halısı,(Çev: H. Taner) , İ.Ü. Ed. Fak. Yay. No. 715, 1966.
Şerare YETKİ N, Türk Halı Sanatı, Çağ layan Basımevi, İ stanbul 1974.
Önder KÜÇÜKERMAN, Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı İçinde Hereke Fabrikası : “...Saray’dan Hereke’ye giden yol...”. Ankara: Sümerbank, 1987.
E. Fuat TEKCE, Pazırık : Altaylardan Bir Halının Öyküsü, Ankara : Kültür Bakanlığı, 1993.
Ayan GÜLGÖREN, 7-19. Yüzyıl Konya Kapadokya Halıları, İstanbul : Eren Yayıncılık, 1997.
Bekir DENİZ, Türk Dünyası Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 2000. Nalan TÜRKMEN, Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu-Türk Halılarının Ortak Özellikleri, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 2001.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Examines according to geographical region, country, community and time to the material culture which feature art and evaluates to them by specific disciplines methods X
2 Has solving skills based on identification, interpretation, evaluation, research and evidence the Art History issues and problems using with information of Architecture, Archaeology, Fine Arts theoretical and practical knowledge acquired in the field. X
3 Can make plans and practices in the field of art history studies X
4 Recognizes, formulates and solves resources and problems Art History field X
5 Researches, preserves, teaches the historical environmental values and supports this development X
6 Has the transfer skills to Art History field innovations, monitoring developments in science and technology, to be able to constantly renew itself X
8 Compatible with the social environmentand has reached general culture level as required by the profession and and social relationships are strong; examines, develops and if necessary modifies norms guiding these relations with a critical perspective; manufactures and implements projects for the social environment where social responsibility. X
9 Has technical skills about Drawing, restoration, building survey, excavation techniques, photography and computer usage X
10 Dominates the national and international legislationabout Art History and develops to strategies, policies and implementation plans acting in accordance with this legislation and evaluates the obtained results. X
11 Recognizes, identifies cultural and historical values of the region; prepares, implements, manages, monitors plans and projects related this; informs people and institutions X
12 Has to be able to fit, work into any kind of field work and the ability to use the necessary technical equipment and professional ethics and a sense of responsibility X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 3 3
Quiz 2 5 10
Assignment 1 12 12
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5