Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Archıtecture Of Anatolıan Seljuks SAN 207 3 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ERKAN ATAK
Dersi Verenler Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Murat ALKAN
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Architectural works of the first Turkish principalities in Anatolia from the Seljuk period in chronological order according to type of structure to teach.
Dersin İçeriği Anatolian Seljuk period, the definition of historical geography and principalities established from the first set out in mosques, madrasas, caravanserais, mausoleums, palaces, and other examples of civil architecture plan types, the development of materials and techniques used.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Draws the boundaries of the Anatolian Seljuk art Lecture, Testing, Oral Exam,
2 Explains the basic research and publications on the subject Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
3 Groupes building types Lecture, Question-Answer, Demonstration, Testing, Oral Exam,
4 Describes plan properties of the buildings Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Comments with a certain historical perspective to the works of Seljuk architecture Lecture, Question-Answer, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
6 Knows the art of decorating depending on the architecture Lecture, Question-Answer, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Historical and socio-cultural life of the Anatolian Seljuks
2 Material, structural elements, planning, decorating and artist the problem
3 Mosques and masjids
4 Mosques and masjids
5 Mosques and masjids
6 Architecture of the caravan routes, and caravanserais of Anatolia
7 Caravansaries
8 Madrasas
9 Midterm exam
10 Madrassas-hospitals
11 Architecture of the tomb
12 Dervish lodges and similar structures in order
13 The baths, bridges
14 Defense and physical structure of cities, palaces
Kaynaklar
Ders Notu Will be provided by the instructor
Ders Kaynakları ALTUN, A., Anadolu?da Artuklu Devri Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul, 1978.
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988.
ASLANAPA, Oktay., Anadolu´da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1991.
ASLANAPA, Oktay., Selçuklu Sanatı Bibliyografyası, İstanbul, 1971.
SÜMER, F., Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu?da Türk Beylikleri,Ankara,1998.
KUBAN Dogan., Anadolu Çagında Selçuklu Sanatı,
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
KARAMAĞRALI,Haluk., Anadolu Selçuklu Kervansarayları Önasya Dergisi, S.61-62, 1970
Bayburtluoglu, Zafer.,Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatçıları Erzurum, 1988.
SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
ARIK, Rüçhan, Kubadabad, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 2000.
İLTER, Fügen., Osmanlılar´a Kadar Anadolu Türk Köprüleri,Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, 1978.
ÇULPAN, Cevdet., Türk Taş Köprüleri (Ortaçağ´dan Osmanlı Devri Sonuna Kadar),Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002.
DURUKAN, Aynur - ÜNAL, Melike Sultan, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı
Bibliyografyası, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, Sayı:86, 1994.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Examines according to geographical region, country, community and time to the material culture which feature art and evaluates to them by specific disciplines methods
2 Has solving skills based on identification, interpretation, evaluation, research and evidence the Art History issues and problems using with information of Architecture, Archaeology, Fine Arts theoretical and practical knowledge acquired in the field.
3 Can make plans and practices in the field of art history studies
4 Recognizes, formulates and solves resources and problems Art History field
5 Researches, preserves, teaches the historical environmental values and supports this development
6 Has the transfer skills to Art History field innovations, monitoring developments in science and technology, to be able to constantly renew itself
8 Compatible with the social environmentand has reached general culture level as required by the profession and and social relationships are strong; examines, develops and if necessary modifies norms guiding these relations with a critical perspective; manufactures and implements projects for the social environment where social responsibility.
9 Has technical skills about Drawing, restoration, building survey, excavation techniques, photography and computer usage
10 Dominates the national and international legislationabout Art History and develops to strategies, policies and implementation plans acting in accordance with this legislation and evaluates the obtained results.
11 Recognizes, identifies cultural and historical values of the region; prepares, implements, manages, monitors plans and projects related this; informs people and institutions
12 Has to be able to fit, work into any kind of field work and the ability to use the necessary technical equipment and professional ethics and a sense of responsibility
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 7 7
Quiz 2 5 10
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5