Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Knowledge Of Turkish Language Iv TRE 236 4 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN,
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective

This lesson aim to comprehend syntax, syntactic features of Turkish language, words groups, sentence and its components, kinds of sentence, sentence structure.

Course Content

syntax, general features and principles of Turkey Turkish syntax; designations; sentence, elements of sentence, types, sentence analysis.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Defines the syntactic features of Turkish language in point of structure and meaning. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Analyzes word groups in sentence. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
3 Analyzes sentence according to elements . Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Analyzes sentence according to elements . Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Analyzes sentence according to predicate. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
6 Analyzes sentence according to structure. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Concepts of syntax, syntactic features of Turkish language
2 Word groups: noun and adjective phrase
3 Word groups: preposition, possesion, conjunction
4 Word groups: abbrevetion groups
5 ce components: subject and predicate
6 Sentence components: subject and predicate
7 Sentence components: object, indirect component
8 Sentence components: adverb and preposition component
9 Midterm Exam
10 Kind of sentence: according to meaning, predicate
11 Kind of sentence: according to structure (simple, compound)
12 Kind of sentence: according to structure (order and bound sentence)
13 Sentence analysis
14 General assessment
Resources
Course Notes <p> C&uuml;mle Bilgisi Ders Notları http://www.dilbilimi.net/ders_notlari.htm#cumlemetinbilgisi</p>
Course Resources

AÇIKGÖZ, Halil-YELTEN, Muhammet (2005), Kelime Grupları, Doğu Kütüphanesi, 291 s.

AKTAN, Bilal (2009), Türkiye Türkçeninin Sözdizimi, Gazi Kitabevi, 188 s.

ALTUN, Mustafa (2011), Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri-Türk Romanlarından Örneklerle, MVT Yayıncılık, 134 s.

ATABAY, Neşe-ÖZEL, Sevgi-ÇAM, Ayfer (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK, Ankara, 131 s. (2003), Papatya Yayınları.

BURDURLU, İbrahim Zeki (1982), Uygulamalı Cümle Çözümlemeleri, İstanbul.

DİZDAROGLU, Hikmet (1976), Tümcebilgisi, TDK, Ankara, 522+2 s.(doğru-yanlış cetveli).

ERDOĞAN, Metin (2006), Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, 212 s.

HATİPOĞLU, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, Ankara

KARAHAN, Leyla (1991), Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, (2006, Akçağ Yayınlaır, 192 s.).

KARAAĞAÇ, Günay (2009), Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları, İstanbul, 209 s.

KÜKEY, Mazhar (1975), Türkçenin Sözdizimi, Ankara

KÜLTÜRAL, Zuhal (2009), Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi, Simurg Kitabevi, 172 s.

MEHMEDOĞLU, Alaeddin (2001), Türk Dilinde Bağımlı Birleşik Cümle Söz Dizimi, Aşiyan Yayınları, 359 s.

ÖZKAN, Mustafa, SEVİNÇLİ, Veysi (2008), Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3 F Yayınevi, İstanbul, 279 s.

ÖZMEN, Mehmet (2013), Türkçenin Sözdizimi, Karahan Kitabevi, 233 s.

ŞİMŞEK, Rasim (1987), Örneklerle Türkçe Sözdizimi, Trabzon.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 1 1
Quiz 2 2 4
Assignment 1 10 10
Final examination 1 1 1
Total Workload 80
Total Workload / 25 (Hours) 3.2
dersAKTSKredisi 3