Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Physics I FBE 101 1 2 + 2 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA YILMAZLAR
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA YILMAZLAR,
Course Assistants

Res. Assist. M. Emin MISIR

Course Category
Course Objective

Fiziksel olayların anlaşılması. Temel fizik kavramları ve temel fizik yasalarının öğrenilmesi. Temel mekanik bilgileri ve yasalarının öğrenilmesi. Fiziksel olayları laboratuvarda deney olarak düşünme. Bir deney planlayıp yapabilme. Deneyleri analiz etme

Course Content

Fiziğin anlamı, alanları, önemi, tarihsel gelişimi; SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler; hareketin anlamı ve değişkenleri; bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri; göreli hız; Newton’un yasaları ve uygulamaları; evrensel kütle çekim; sürtünme kuvveti; iş, güç, mekanik enerji çeşitleri; basit makineler; korunumlu ve korunumsuz kuvvet sistemlerinde enerji; itme, çizgisel momentum, kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme; katı cisimlerde denge; dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum; basınç; kaldırma kuvveti; basit harmonik hareket, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Lecture, Question-Answer, Discussion, Lab / Workshop, Testing, Oral Exam,
3 Lecture, Question-Answer, Discussion, Lab / Workshop, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Lecture, Question-Answer, Discussion, Lab / Workshop, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Lecture, Question-Answer, Discussion, Lab / Workshop, Testing, Oral Exam, Homework,
6 Lecture, Question-Answer, Discussion, Lab / Workshop, Testing, Oral Exam, Homework,
7 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
8 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 PHYSICAL PERCEPTION, FIELDS, IMPORTANT, HISTORICAL DEVELOPMENT
2 EVALUATION OF MEASUREMENT RESULTS. GENERAL INFORMATION ABOUT THE LABORATORY AND ERROR CALCULATIONS
3 UNIT SYSTEMS AND SIZE ANALYSIS
4 VECTORS, MEASUREMENT EXPERIMENTS
5 VECTORS, MEASUREMENT EXPERIMENTS
6 ONE MOTION MOTION, (SPRING EXPERIMENT)
7 TWO MOTION MOTION AND HOOKE LAW (SPRING EXPERIMENT)
8 NEWTON LAWS, MATHEMATICAL PENDULUM EXPERIMENT
9 MİDTERM EXAM
10 NEWTON LAWS, MATHEMATICAL PENDULUM EXPERIMENT
11 ENERGY, SPRINGS CONNECTION (SERIAL AND PARALLEL)
12 MOMENTUM AND PUSH SPRINGS CONNECTION (SERIAL AND PARALLEL
13 PRESSURE, COMPENSATION
14 SIMPLE HARMONIC MOTION
Resources
Course Notes
Course Resources

] Fizik ilkeleri 1; Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof.Dr.Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

2] Genel Fizik 1 Newtoncu Kuvvet ve Hareket Teorisi Editör(ler) : Mehmet Fatih TaşarMetin Orbay Yazar(lar) : Salih Değirmenci, Sedat GümüşŞebnem İngeçFeda ÖnerPervin ÜnlüMustafa YılmazlarHakan Şevki Ayvacı Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık

[3] Fen ve Mühendislik için fizik-1; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)
[4] Genel Fizik Editör Metin Orbay- Feda Öner Pegema yayıncılık
[5]  Deney föyü

Week Documents Description size
0 Fizik 1 Lab föy 9.27 MB
0 Kaynakça Gösterimi Referans verirken bu dosyadaki bilgilere dikkat etmeniz gerekmektedir. 0.26 MB
0 örnek doküman HAREKET 0.12 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7 X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 X
18
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 5 1 5
Mid-terms 1 5 5
Quiz 1 2 2
Performance Task (Laboratory) 5 1 5
Final examination 1 5 5
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 3