Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Criticism Of Literature For Children and Youth TEG 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

The students in Turkey in the Children´s and Youth Literature, a critique of the concept, the author critique, critique of work, draws criticism, criticism of the editor, publisher, and media critique of the critique to come to be able to provide the level and gain critical perspective on them.

Course Content

Children, youth, children´s and youth literature and concepts, methods and techniques of criticism, the implementation of these literary texts, publisher and editor criticism, writes and draws criticism, criticism of the media and the family, Criticism implementation of the method, different texts, to determine the ideal child and youth publications

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Children´s and Youth Literature defines the concepts. Other areas of literature can be the difference between them.
2 Develop critical thinking and thinking applies to text.
3 Criticism methods and techniques.
4 Work and the author distinguishes between the types of faces criticism.
5 Editor and understand the importance of the concept.
6 Drawing, he knows the need for a children´s book.
7 Children´s and youth book publishers publish evaluates see the difference between them.
8 Calculates the positive and negative effects of the media on the reading culture
9 Beneficial or harmful information will have to devote to works of literature for children and youth.
10 Becomes aware of the true authorship of children and youth literature.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Children, young people, the concepts of literature and criticism
2 What is the children´s and youth literature? Concepts related discussions.
3 The history of children´s and youth literature
4 The real criticism of children´s literacy
5 Example criticism of the authors
6 Author criticism. In terms of form and content
7 Different types of texts (narrative, story, drama, poetry, etc.). Examination
8 VISA translation of literary criticism
9 Children´s publishing and distribution criticism
10 Children´s literacy critique of the reality of children and the child in terms of relativity
11 Children´s writers and literary critique of ideology
12 Children´s and youth book critique
13 Curriculum for the teaching of reading and reading acquisition critique of culture
14 The results of criticism of children´s and youth literature
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Fahri Temizyürek, Namık Kemâl Şahbaz, Zeki Gürel, Çocuk Edebiyatı, Öncü Kitap
2. Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyat, Kök yay.
3. Selahattin Dilidüzgün, İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları, Morpa yay.
4. Cüneyt Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitabevi yay.
5. “ “ ,Meşrutiyet Çocukları, Bordo yay.
6. Kermal Demiray, Çocuk Edebiyatı, MEB yay.
7. Enver Naci Gökşen, Örnekleriyle Çocuk Edebiyatı, Remzi Kitabevi
8. M.Ruhi Şirin, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı yay.
9. “ “ “ , Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Kök yay.
10. “ “ “ , Çocuk Edebiyatı Kültürü, Kök yay.
11. “ “ “ , Masal Atlası, Kök yay.
12. Alev Sınar, Hikâye ve Romanımızda Çocuk, Alfa yay.
13. İbrahim Kıbrıs, Uygulamalı Çocuk Edebiyatı, Eylül Kitap yay.
14. Türk Dili Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ocak 1990
15. Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 2005
16. M.Sabri Koz, Her Güne Bir Ninni, YKY. 2005
17. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Kültür Bakanlığı yay.
18. Alemdar Yalçın-Gıyasettin Aytaş, Çocuk Edebiyatı, Akçağ yay.
19. Hasan Güleryüz, Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Pegem yay.
20. Cemil Meriç, “Çocuk Edebiyatı”, Kültürden İrfana, İnsan yay. s.307-323
21. Tacettin Şimşek, Erdoğan Erbay,Selahattin Tozlu, Potin ve Şiir, “Emin Hâkî’nin Hayatı ve Eserleri, Suna yay., Erzurum 2005
22. Tacettin Şimşek, Çocuk Edebiyatı, Rengarenk yay.
Orhan Veli, La Fontaine’in Masalları, YKY,

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 3 3
Quiz 2 5 10
Assignment 1 2 2
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6