Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Calligraphy Of The Book Arts II HAT 204 4 2 + 4 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Öğr.Gör. ELİF İLTER
Course Lecturers Öğr.Gör. ELİF İLTER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective ART BOOKS USED IN RECOGNITION FEATURES OF ALL TYPES OF WRITING OBJECTIVES.
Course Content RICA ABROGATİON METHODS AND WRITING IS TRANSMITTED THULUTH
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 TEXT TYPES Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
2 WRITERS WRITE RICA Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
3 NESİH AUTHORS Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
4 AUTHOR THULUTH Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
5 DOES THE PAGE LAYOUT Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 KIT A REGULATION AND WRITING
2 KIT A REGULATION AND WRITING
3 MESKER STUDY
4 MESKER STUDY
5 MESKER STUDY
6 MESKER STUDY
7 MESKER STUDY
8 MESKER STUDY
9 VIZE
10 WİTH DIFFERENT TYPES OF WRITING PAGE LAYOUT
11 MESKER STUDY
12 MESKER STUDY
13 MESKER STUDY
14 OVERVIEW
Resources
Course Notes
Course Resources YAZIR, M. Bedreddin, Yazı ve Kalem Güzeli
SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar
SUBAŞI, Hüsrev, Yazıya Giriş
ALPARSLAN, A. (1999). Osmanlı Hat Sanatı Tarihi. İstanbul.
DERMAN, M. U. (1982). Türk Hat Sanatının Şâhaserleri. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayını.
ÖZÖNDER, H. (2003). Ansiklopedik Hat Tezhip Sanatları Deyim ve Terimleri Sözlüğü. Konya.
ACAR, M. İ. (1999). Türk Hat Sanatı ( Araç, Gereç ve formlar ). İstanbul: Antik A. İ. Kültür Yayınları.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 25
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 6 96
Mid-terms 1 4 4
Quiz 2 6 12
Assignment 1 4 4
Final examination 1 4 4
Total Workload 216
Total Workload / 25 (Hours) 8.64
dersAKTSKredisi 7