Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Computer Aided Pattern II HAT 330 6 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ KHALIGHI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective TURKISH ART ON COMPUTER USE PURPOSES OF MOTIFS IN
Course Content VECTOR OF MOTIF AND THAT THE WIRING OF THE VARIOUS PROGRAMS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DRAWINGS DESIGN AND TRANSFORMING
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 THE MOTIF COMPUTER DRAW Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
2 CLASSIC DESIGN İS İN COMPUTER DRAW. Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
3 TRADITIONAL METHODS OF VECTOR İS İMPLEMENTED AS Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
4 NEW PATTERN COMMENTS Lecture, Motivations to Show, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 PHOTOSHOP PROGRAM METHODS OF USE
2 PHOTOSHOP PROGRAM METHODS OF USE
3 EFFECTS MAKING AND COLORING
4 APPLICATION OF CLASSICAL PERIOD OF THE VECTOR
5 APPLICATION OF CLASSICAL PERIOD OF THE VECTOR
6 APPLICATION OF CLASSICAL PERIOD OF THE VECTOR
7 APPLICATION OF CLASSICAL PERIOD OF THE VECTOR
8 VISE
9 PROJECT DEVELOPMENT
10 DRAFT PROJECT PREPARATION
11 PROJECT DRAWING
12 PROJECT DRAWING
13 PROJECT DRAWING
14 OVERWİEV
Resources
Course Notes
Course Resources İnci A.Birol-Ç.Derman; Türk Tezyinatında Motifler, Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2011, İnci A.Birol; Klasik Devir Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri,Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2008,Cahide KESKİNER,Hatai,Kültür Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1990.,Azade AKAR-Cahide KESKİNER,Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif,Tercuman Sanat ve Kültür Yayınları,İstanbul,1978.,Emel ESİN,Türk Sanatında İkonografik Motifler.Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003.,Jonathan M.BLOOM;Kağıda İşlenen Uygarlık;Kitap Yayınevi,İstanbul 2001.,Oktay Aslanapa;Türk Sanatı, Remzi Kitabevi,İstanbul 1984, Oktay Aslanapa;Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Eren Yayınevi,İstanbul 1987., Güner İnal;Türk Minyatür Sanatı,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara 1995, Sevgi A.Ersoy; Türk Minyatür Tekniği,İnkansa Matbaacılık,Ankara 2006., Banu MAHİR,Osmanlı Minyatür Sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2004.,
Filiz Çağman, Günsel Renda, Serpil Bağcı, Zeren Tanındı;Osmanlı Resim Sanatı,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,İstanbul 2012.,Neriman Görgünay Kırzıoğlu;Altaylardan Tuna Boyuna Türk Dünyasında Ortak Motifler,Türksoy Yayınları,Ankara 1995,Emel ESİN, Türk Kozmolojisine Giriş,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2001.,Yaşar ÇORUHLU, Erken Devir Türk Sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2007.,Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatı,Gözen Kitap ve Yayınevi;İstanbul,2003.,Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatından Örnekler,Özen Kitapevi,İstanbul 2007.,Semra Ögel;Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı,Türk Tarih Kurumu,Ankara 1987.,Gönül Öney;Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları,Türkiye İş Bankası Yayınları,Ankara 1988.,Yıldız Demiriz;İslam Sanatında Geometrik Süsleme,LebibYalkın Yayınları,İstanbul2000.,H.Örcün Barışta;Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara 2009.,Z.Çobanlı-G.Öney;Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2007.,H.İnalcık-G.Renda; Osmanlı Uygarlığı 1-2,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2004.,Aziz Doğanay;Osmanlı Tezyinatı Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbeleri,Klasik,İstanbul 2009.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 4 8
Assignment 1 2 2
Final examination 1 2 2
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4