Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Carpet & Rug Design III HKE 305 5 2 + 4 4 9
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Course Lecturers Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Of Turkish rug patterns, motifs, colors and techniques, materials to be subject to the judges and free in this area, and adaptations to be able to design mode.

Course Content

Early carpets, Turkish rugs and calcic these rugs; motif, pattern, composition, color, surface schemes, techniques, materials and design features comprises the teaching and practicing.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Early knows the art of carpet. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
2 It has historical information about the art of Turkish carpets. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
3 Recognize Turkish carpets. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
4 Know the characteristics of the carpet by region. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
5 Classical and modern design make the carpet. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
6 Free carpet design makes and comments, can prepare the exhibition. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
7 Prepare topics about the art of carpet, conducts research, design, and digital presentation environment can offer. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Early examples of art and carpets.
2 The historical development of Turkish rugs and examples.
3 According to the introduction of the area rug.
4 Subject selection and design of carpet making.
5 Surface design, construct and sketch work.
6 And sketching surface preparing unit according to the design.
7 And sketching surface preparing unit according to the design.
8 And sketching surface preparing unit according to the design.
9 EXAM.
10 35x50cm 10 pieces Preparation of sketches.
11 5 pcs 35x50cm color sketch of the work done.
12 Study of free carpet design.
13 Unit delivery of patterned design
14 Workshops, homework assignments and overall evaluation with applications.
Resources
Course Notes
Course Resources

Turkish Handwoven Carpets 1-5, Kültür Bakanlığı Yayınları; Kilim Cataloque 1-2, Kültür Bakanlığı Yayınları.

Ali ÖZEL, “Halıcının El Kitabı”, Ankara, 1986., Ayşe FAZLIOĞLU, (yayına hazırlayan) Düğümün Son Halkası; “Osmanlı Sarayı Halıları”, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları No: 38, Mas Matbaacılık A.Ş, İstanbul, 2006., Bekir DENİZ, “Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, AKM Yayınları, Ankara 2000., Beyhan KARAMAĞARALI, Türk soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim
Sanatı, Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Kayseri 1996 S.175-185., Çiçek Derman - İnci Birol, “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”, 4. Baskı, İstanbul, 2004. Deniz DEMİRARSLAN, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu
Bildiriler Kitabı”, S.D.Ü-Isparta, 07-15 Nisan 2000.
Dilek TÜM, “Beylerbeyi Sarayı Perdelik Kumaşların Desen ve Motif
Özellikleri” , Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998.
Fahrettin Kayıpmaz, “Geleneksel El Halılarımızda Kimlik Arayışları”,
Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1996
Hakan Çiloğlu, “Antik Dekor (Antika Dekorasyon ve Sanat dergisi)”, Sayı:
59, 2000.
Hamdi ÜNAL, “Hereke Halılarında Desen, Renk ve Kompozisyon Özellikleri
”, Ev Tekstili Dergisi, Sayı.17, , Haziran, İstanbul, 1998.
http://www.herekeli.com/hereke, 20 Şubat 2007.
Mehmet Kenan KAYA - Yaşar YILMAZ - Sara BOYNAK - Vahide
GEZGÖR, “Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve Halıları”,
İstanbul, 1999.
Oktay ASLANAPA, “Türk Halı Sanatı”, Binbir direk Basımevi, 1972.
_________________, “Halı Sanatının Bin Yılı”, İstanbul, 2005.
Önder KÜÇÜKERMAN , “Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı
İçinde Hereke Fabrikası”, İstanbul, 1987.
____________________, “Hereke Halıcılığının Doğuşu”, Antik Dekor, Sayı.3.
http://www.perdedergisi.com/makale, Türk Dokumaları, 10 Mart 2007.
R.Şebnem TEMİR, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu”, S.D.Ü.
Isparta, 07-15 Nisan 2000.
Şebnem Ruhsar Temir-Ural, “Hereke İpekli dokuma ve Kumaşları ve
Günümüzdeki Durumu”, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul, 1986.
Şerare YETKİN, “http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/hali.”, 22
Şubat 2007.
_____________, “Türk Halı Sanatı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991.
TBMM Milli Saraylar Yayınları, “ Geçmişten Geleceğe Yaşatılan Gelenek, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası”, TBMM Basımevi, Ankara, 2003.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hanefi Mehmet Efendi, C.15,
İst.1997, s.256 (Erdem Yücel)
Vahide GEZGÖR, “ Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve
Halıları”, İstanbul, 1999.
Zeynep Çavdar KALELİ, “Halı Tasarımı” Dersi, Basılmamış Ders notları,
2006, İstanbul.

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Atölye) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 8 128
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 3 3
Performance Task (Application) 1 4 4
Performance Task (Workshop) 1 4 4
Final examination 1 1 1
Total Workload 237
Total Workload / 25 (Hours) 9.48
dersAKTSKredisi 9