Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Readings On Political Memories SBK 535 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DİLŞAD TÜRKMENOĞLU KÖSE
Course Lecturers
Course Assistants

Arş Gör Cihan Yaşar

Course Category Field Proper Education
Course Objective

This course aims to have knowledge about memories as a data source in social sciences.To evaluate the different turning point in Turkey's history with different names memoirs and political events are among the objectives of the course is to evaluate the different humanitarian point of view.

Course Content

The course present an approach to social and political transformation by means of rich examples from works of memorial history of Turkey. Historic and memorial books are seen as one of the important sources of information for understanding the complex relationships within the last period of the Ottoman Empire. Memorial books has an important function in terms of comprehending the period of Abdul Hamid II and the 2nd Constitutional Monarchy period. As a matter of fact, there are many memorials that have been recorded about this period which will be enlightened. On the other, this period witnessed years of the National Struggle towards its end and the years of foundation of Republic whose witness remembered. Thus, they were able to observed different periodic relations breaks and articulations and shared these with the readers. This course contain the publications of politicians and bureaucrats who witnessed the introduction of  important political developments of the New Republic era.

Finally, this course would be beneficial in analysing the era of Turkey's modernization and democratization in different perspective by means of works such as historic and more rial social lives and political transformation.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lecture, Discussion, Portfolio,
2 Lecture, Discussion, Drilland Practice, Oral Exam, Homework,
3 Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam, Homework,
4 Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam, Homework,
5 Lecture, Discussion, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction: The purpose of the course is to give general information about its contents, resources and handling. 1. Weekly readings
2 Memories as a Resource in Politics and Social Sciences 2. Weekly readings
3 Last Memories of Ottoman Readings 3. Weekly readings
4 Memories During the National Struggle 4. Weekly readings
5 Single Party Period Remembrances 5. Weekly readings
6 Multi-Party Diary Passing Memories 6. Weekly readings
7 Memories of Democracy Crisis and Impact Periods 7. Weekly readings
8 Memories of Political Leaders 8. Weekly readings
9 Bureaucratic Memories 9. Weekly readings
10 Constitutional Court Memories 10. Weekly readings
11 Women's Movements in Memories 11. Weekly readings
12 Reminders about Social Movements and Challenges 12. Weekly readings
13 A Critical Look at the Memoir: The Future of the Memorial Tiger 13. Weekly readings
14 General evaluation
Resources
Course Notes
Course Resources

Sami Önal, (2002), Hüsrev Gerede’nin Anıları, Literatür Yayıncılık.

Sultan Abdülhamit, (2010) Siyasi Hatıratım, Dergah yayınları.

Süleyman Şefik Paşa, (2004) 31 Mart Vak’ası, Başıma Gelenler, Gördüklerim, Arma Yayınları.

Ali Faut Cebesoy, Bilinmeyen Hatıralar Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet Devrimleri, Temel Yayınları.

Cebesoy, Ali Fuat (1953) Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul: Vatan Neşriyatı.

Cemal Paşa, Hatırat (1913-1922), Dr. Zeki İzgöer, DBY yayınları.

Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi Ve Edebi Hatıralarım, 1973.

Ali Birinci, Tarihin Hududunda, Dergah Yayınları.

Behiç Erkin,(2010), Hatırat 1876-1958.

Öndeş Hasan Osman ( 2009) Rami Paşa ve Hatıratı, Alfa yayınları.

Mehmet Nuri Dersimi, Hatıratım: Dersim’den Halep’e Bir Muhalifin Anıları

Samet Ağaoğlu, Siyasi Günlük, Demokrat Partinin Kuruluşu, İletişim Yayınları.

Cemil Meriç, Jurnal 1955-1965, İletişim Yayınları.

Dursun, Davut (2003), 12 Mart Darbesi, Hatıralar, Gözlemler, Düşünceler, Şehir Yayınları.

Dursun, Davut (2000), Ertesi Gün Demokrasi Krizinde Basın ve Aydınlar, İşaret Yayınları.

Yalman, Ahmet Emin (1997), Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, İstanbul: Pera Turizm ve Ticaret A.Ş.

Sertel, Sabiha (1987) Roman Gibi, İstanbul: Belge Yayınları.

Sertel, Zekeriya (2001) Hatırladıklarım, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Erer, Tekin (1965) Basında Kavgalar, İstanbul: Rek-Tur Kitap Servisi.

Belli, Mihri (1989) İnsanlar Tanıdım, İstanbul: Milliyet Yayınları

Anadol, Zihni (1989) Kırmızı Gül ve Kasket, İstanbul: Belge Yayınları.

Berkes, Niyazi (2005) Unutulan Yıllar, İstanbul: İletişim Yayınları.

Nesin, Aziz (1968), Bir Sürgünün Anıları, İstanbul: Tekin

Nesin, Aziz (1966). Böyle Gelmiş Böyle Gitmez. İstanbul: Tekin.

Kosova, Zehra. (1996). Ben İşçiyim. İstanbul: İletişim yayınları.

Mim Kemal Öke, Yaralı Ceylanlar Kulübü, Sufi Yayınları

Necdet Subaşı, Tedavüldeki Kitaplar, Tezkire Yayınları

Necdet Subaşı, Yaz Dediler Ânı, OTTO yayınları

Erhan Benar, Açık Pencere, Kırmızı Yayınları

Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, Truva Yayınları.

Kazım Karabekir, İstiklal Harbi, Yapı Kredi Yayınları.

Ali Fuad Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılâp Kitapevi.

Alparslan Türkeş, Şahinlerin Dansı, ABC yayınları.

Sait Bilgiç, Hatıralar, Boğaziçi Yayınları.

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Mid-terms 1 2 2
Quiz 1 1 1
Assignment 1 1 1
Performance Task (Seminar) 1 2 2
Total Workload 6
Total Workload / 25 (Hours) 0.24
dersAKTSKredisi 6