Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Social Philosophy Of Science SBK 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KARAMAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KARAMAN,
Course Assistants

 Res. Asst. Elif MADAKBAŞ-GÜLENER

Course Category
Course Objective

The aim of the course is to introduce students to the theories science and philosophy of science.

Course Content

Theories science and philosophy of science

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 S/he analyzes the subjects of knowledge, scientific knowledge and philosophy of science. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 S/he examines basic concepts of philosophy of science. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 S/he knows research methods and principles of scientific studies and s/he puts them into practice. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 S/he analyzes philosophy of positivism and post-positivism. Lecture, Question-Answer, Simulation, Testing, Homework,
5 S/he interprets thoughts of philosophers such as Popper, Kuhn, Feyerabend in comparison. Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Testing, Homework,
6 S/he applies citation and reference forms. Lecture, Question-Answer, Problem Solving, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Knowledge and science
2 Scientific knowledge
3 Philosophy of science
4 Major issues in philosophy of science
5 Basic elements of scientific methods
6 Positivist philosophy
7 Midterm Exam
8 Post- Positivist philosophy
9 Popper
10 Kuhn
11 Feyerabend
12 Lakatos, Althuser, Wıttgenstein
13 Research methods in social sciences
14 Rules of quotation and methods of footnote
Resources
Course Notes
Course Resources

YILDIRIM, Cemal (1979), Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
MAGGEE, Bryan (1979), Yeni Düşün Adamları, Basımı Hazırlayan, Mete Tuncay, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
AKARSU, Bedia (1979), Çağdaş Felsefe, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
MAGEE, Bryan (1990), Karl Popperin Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, 2. Baskı, Çeviren, Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul.
TÜRKDOĞAN, Orhan (1998), Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2000.
URAL, Şafak, Bilim Tarihi, Kırkambar Yayınları, İstanbul.
HEKMAN, Susan (1999), Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Türkçesi, Hüsamettin Arslan,Bekir Balkız, Paradigma Yayınları, İstanbul.
POPPER, Karl Raimund (2005), Hayat Problem Çözmektir, Çeviren, Ali Nalbant, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
TEPE, Harun (2003), Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
SEYIDOĞLU, Halil (1992), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 4. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Seminer) 30
2. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 2 5 10
Quiz 1 10 10
Assignment 2 15 30
Final examination 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6