Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Graduation Project I (Interdisciplinary Artistic Ceramic) SRM 417 7 0 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURAK DELİER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BURAK DELİER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Acquires skills of interdisciplinary research skills, art history knowledge and methods of art criticism. Lecture, Homework,
2 Determines and solves problems of his/her field with appropriate methods. Lecture, Homework,
3 Knows, evaluates and analyses concepts in the field of fine arts. Discussion, Performance Task,
4 Uses computer programs to present, design and produce according to necessities within his/her field. Motivations to Show, Homework,
5 Reaches out and comments on every kind of information in the art field. Lecture, Project / Design, Performance Task,
6 Plans and runs work processes with other persons and groups within his/her field and acquires interdisciplinary skills to design and share the results. Self Study, Performance Task, Homework,
7 Be acquainted with different kinds of materials and disciplines. Evaluate his/her subject from various point of views. Brain Storming, Portfolio,
8 Gains the ability to innovate her/his self according to cutting edge developments. Drilland Practice, Project / Design, Homework,
9 Aware of aesthetic values in his/her field and can evaluate every concepts artistically and acquires a professional approach. Drilland Practice, Performance Task, Project / Design,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bitirme projesi konuları açıklanır.Öğrencilerden,önceki yıllarda yapmış oldukları araştırmalar konusunda bilgi alınır.Çalışmalarını destekleyecek yayınlar ile ilgili bilgi verilir.
2 Öğrencilerin yapmış araştırmalar üzerinde ortak eleştiriler yapılır. Araştıracakları konuları belirlemeleri istenir.
3 Yapılan eskizler ve çizimler üzerinde ortak eleştiriler yapılır. Seçilen proje konusunun teması üzerinde teorik tartışmalar yürütülür. Öğrencilerden bir "zihin haritası" istenir.
4 "Zihin haritaları" değerlendirilir. Öğrenciler uygun kaynaklara yönlendirilir. Projeyi en iyi şekilde bütünleyecek “isimlendirme ” konusu işlenir.
5 Öğrenciler bu güne kadar yapmış oldukları eskiz çalışmalarını , tasarımlarının temasını açıklayan teorik metni ve proje gelişim sürecini programlayan (çalışma takvimini) bir dosya içinde danışmanlarına sunarlar.
6 Öğrencilerin dosyalarının değerlendirme sonuçları açıklanır ve tartışılır. (Birinci ara değerlendirme “quiz”). Bu sonuçlara göre öğrencilere, teorik araştırmalarında nasıl bir yol ve gelişim programı izleyebilecekleri anlatılır.
7 Araştırma metninin başlığı, alt başlıkları, kaynakça belirlenir. Öğrenciden metin taslağı istenir.
8 Metin taslağı ve araştırmanın yol alışı değerlendirilir. Öğrenci eksiklikleri gidermesi için kaynaklara yönlendirilir.
9 Öğrenciler bu hafta içinde, projelerinde kullanacakları yöntemleri ve kaynakçayı belirlemek zorundadırlar. Metin taslağı teslim edilir.
10 Bu hafta prova sunum gerçekleştirilir ve vize değerlendirmesi yapılır.
11 Yapılan sunuma göre eksikler tespit edilir. Yöntem, metnin içeriği ve kaynakça kesinleştirilir.
12 Eksikler giderilir ve bitirme raporuna son şekli verilir.
13 Proje dosyaları toplanarak ödev notu değerlendirilmesi yapılır.
14 Bitirme raporu sunumu yapılır ve metin teslim edilerek son değerlendirme yapılır.
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
5 Bitirme projesi 0 MB
13 Bitirme projesi 0 MB
11 Bitirme projesi 0 MB
9 Bitirme projesi 0 MB
10 Bitirme projesi 0 MB
7 Bitirme projesi 0 MB
6 Bitirme projesi 0 MB
12 Bitirme projesi 0 MB
8 Bitirme projesi 0 MB
9 Bitirme projesi 0 MB
10 Bitirme projesi 0 MB
11 Bitirme projesi 0 MB
12 Bitirme projesi 0 MB
2 Bitirme projesi 0 MB
2 Bitirme projesi 0 MB
1 Bitirme projesi 0 MB
1 Bitirme projesi 0 MB
4 Bitirme projesi 0 MB
2 Bitirme projesi 0 MB
3 Bitirme projesi 0 MB
3 Bitirme projesi 0 MB
8 Bitirme projesi 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 30
3. Ödev 20
Total 90
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 5 5
Assignment 2 5 10
Performance Task (Seminar) 1 5 5
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5