Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Studio I (Interdisciplinary Artistic Ceramic) SRM 431 7 4 + 2 5 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURAK DELİER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BURAK DELİER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

To develop artistic research projects with an interdisciplinary approach.

Course Content

Ameliorating professional skills. To gain technical and research skills. To adequately use relevant terminology. To explain and defend projects publicly.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Acquires skills of interdisciplinary research skills, art history knowledge and methods of art criticism. Lecture, Testing,
2 Determines and solves problems of his/her field with appropriate methods. Drilland Practice, Homework,
3 Knows, evaluates and analyses concepts in the field of fine arts. Problem Solving, Project / Design,
4 Uses computer programs to present, design and produce according to necessities within his/her field. Drilland Practice, Performance Task,
5 Reaches out and comments on every kind of information in the art field. Project Based Learning, Performance Task,
6 Plans and runs work processes with other persons and groups within his/her field and acquires interdisciplinary skills to design and share the results Project Based Learning, Project / Design,
7 Be acquainted with different kinds of materials and disciplines. Evaluate his/her subject from various point of views. Case Study, Project / Design,
8 Gains the ability to innovate her/his self according to cutting edge developments. Lecture, Oral Exam,
9 Aware of aesthetic values in his/her field and can evaluate every concepts artistically and acquires a professional approach. Discussion, Project / Design,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bitirme projesi konuları açıklanır.Öğrencilerden,önceki yıllarda yapmış oldukları uygulamalar konusunda bilgi alınır.Çalışmalarını destekleyecek yayınlar ile ilgili bilgi verilir.
2 Öğrencilerin yapmış oldukları eskizler üzerinde ortak eleştiriler yapılır. Konu seçiminde karşılaşacakları teknik zorluklar irdelenir. Malzeme seçiminde dikkat edecekleri temel unsurlar hakkında bilgilendirilirler.
3 Yapılan eskizler ve çizimler üzerinde ortak eleştiriler yapılır. Seçilen proje konusunun teması üzerinde teorik araştırma yöntemleri irdelenir. Öğrencilerden bir "zihin haritası" istenir.
4 "Zihin haritaları" değerlendirilir. Öğrenciler uygun kaynaklara yönlendirilir. Projeyi en iyi şekilde bütünleyecek “isimlendirme ” konusu işlenir.
5 Öğrenciler bu güne kadar yapmış oldukları eskiz çalışmalarını , tasarımlarının temasını açıklayan teorik sunumu ve proje gelişim sürecini programlayan (çalışma takvimini) bir dosya içinde danışmanlarına sunarlar.
6 Öğrencilerin dosyalarının değerlendirme sonuçları açıklanır ve tartışılır. (Birinci ara değerlendirme “quiz”). Bu sonuçlara göre öğrencilere, tasarımlarında nasıl bir yol ve gelişim programı izleyebilecekleri anlatılır.
7 Maket çalışmalarına başlanır. Maket çalışmalarının çizimlerle paralel gidip gitmediği kontrol edilir.Gerektiğinde çizimler maketlere göre düzenlenir.
8 Maket çalışmaları üzerinde ana tasarımda karşılaşılacak teknik problemler irdelenir. Proje tasarımının enstelasyon çizimleri yapılır.Bilgisayar programları yardımı ile mekan içinde tasarımın uygulama alanları tespit edilir.
9 Öğrenciler bu hafta içinde, projelerinde kullanacakları yöntemleri, malzemeleri belirlemek zorundadırlar. Çizimler, maket ve sunum simülasyonu teslim edilir. Kullanılan malzemeye göre teknik yöntemler açıklanır.
10 Bu hafta maketler ve dosya çalışmalarından vize değerlendirmesi yapılır.(Vize değerlendirmesi ).Danışman gerek duyarsa dört saatlik uygulamalı bir vize çalışması isteyebilir.
11 Yapılan tasarımlara göre eksikler tespit edilir. Yöntem ve malzemeler kesinleştirilir. Son uygulama yapılır.
12 Uygulama fotoğraf ya da video ile belgelenir ve “Diploma Projesi Raporu” dosyasına eklenir.
13 Proje dosyaları toplanarak ödev notu değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirme aynı zamanda “Bitirme Projesi Raporu” Dersinin de ödev notu olarak değerlendirilecektir.
14 Uygulamalar toplanır. Çalışmalar teknik ve estetik açıdan, yapılan çalışmalara göre değişik kriterlerde değerlendirilir.
Resources
Course Notes <p>Estelle Barrett&nbsp;(Editor),&nbsp;Barbara Bolt&nbsp;(Editor), Carnal Knowledge: Towards a &#39;New Materialism&#39; through the Arts, I.B.Tauris, 2013</p>
Course Resources

Arthur Danto, Sanatın Sonundan Sonra, çev.: Zeynep Demirsü, Ayrıntı Yayınları, 2010

Henk Slager, The Pleasur of Research, Hatje Cantz, 2015

Jacques Ranciére, Cahil Hoca, çev.: Savaş Kılıç, Metis Yayınları 2016

Week Documents Description size
3 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
4 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
11 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
5 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
13 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
9 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
12 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
3 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
4 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
5 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
6 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
2 Uygulama Atölyesi 0 MB
2 Uygulama Atölyesi 0 MB
4 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
5 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
6 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
7 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
7 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
9 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
10 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
11 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
12 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
1 Uygulama Atölyesi 0 MB
10 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
6 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
1 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
3 Disiplinlerarası Seramik Uygulama Atölyesi 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Ödev 30
2. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 5 5
Project / Design 1 30 30
Performance Task (Application) 1 25 25
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 5 5
Performance Task (Workshop) 1 5 5
Total Workload 255
Total Workload / 25 (Hours) 10.2
dersAKTSKredisi 10