Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ottoman Economic History IEF 625 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator KENAN GÖÇER
Course Lecturers KENAN GÖÇER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Teaching Ottoman economic history

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Reciprocal arrangement of obligations Lecture, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Reciprocal arrangement of obligations Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji, (Çev. Özcan Doğan), Doğu Batı, Ankara 2006, ss.203-308; Oğuz Adanır, Osmanlı ve Ötekiler, Doğu Batı, Ankara 2013, ss.242-275; Oğuz Adanır, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Doğu Batı, Ankara 2010, ss.295-318 ve 649-673.
2 Material life and culture in development period Ottoman order Oğuz Adanır, Osmanlı ve Ötekiler, Doğu Batı, Ankara 2013, ss.276-357; Oğuz Adanır, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Doğu Batı, Ankara 2010, ss.401-436.
4 Meaning of culture during the pause period
5 The effects of pausing on social classes Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, YKY, İstanbul 2013, ss.265-318.
6 General consequences of disruption of order Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, YKY, İstanbul 2013, ss.319-350.
7 Social and financial structure in Ottoman Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015, ss.51-53.
8 Timar system Halil İnalcık, Osmanlığı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996; Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010.
9 Foundation system Nazif Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, TDV, Ankara 1995; Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010; İslam Ansiklopedisi, "Tımar", TDV, İstanbul.
Resources
Course Notes <p>It is given in the course documents.</p>
Course Resources

Marcel Mauss, Sosyoloji ve Antropoloji, (Çev. Özcan Doğan), Doğu Batı, Ankara 2006; Oğuz Adanır, Osmanlı ve Ötekiler, Doğu Batı, Ankara 2013; Oğuz Adanır, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Doğu Batı, Ankara 2010; Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve Din, Derin Yayınları, İstanbul 2015; Sabri F. Ülgener, İktisadî Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası, Der Yayınları, İstanbul 1991; Murat Yılmaz (Ed.), Sabri Fehmi Ülgener, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla, Ötüken, İstanbul 2001; Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, YKY, İstanbul 2013;  Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015; Halil İnalcık, Osmanlığı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996; Nazif Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, TDV, Ankara 1995; Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, (Çev. Tansel Güney), İletişim, İstanbul 2008; Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, (Çev. Ayşe Berktay), İletişim, İstanbul 2009; Vahdettin Engin ve diğer (Ed.), Osmanlı'da Ulaşım, Çamlıca, İstanbul 2012; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015; Şevket Pamuk, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Küreselleşme İktisat Politikaları ve Büyüme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012; Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013. 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Having knowledge about Islamic moral understanding at academic level X
2 Having sufficient knowledge about basic concepts and methodology of Islamic law
3 Having enough knowledge about Islamic commercial law X
4 Having enough knowledge and skills about economics and finance
5 Ability to follow current developments in the global economy in the field of economics and finance
6 To be able to make interdisciplinary academic studies between basic Islamic sciences and economics-finance sciences X
7 Be able to develop unique mechanisms and products in accordance with Islamic principles in the financial system
8 New developments in economics and finance, explanation and interpretation from the perspective of Islamic morality and law X
9 To comply with ethical rules in the fields in which they are employed and in economic-commercial activities
10 Ability to give academic work on at least one foreign language
11 Having an understanding of the rights and benefits of all stakeholders of institutions X
12 Having the ability to use the necessary information technologies
13
14
15
18
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 50
1. Performans Görevi (Uygulama) 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 15 15
Final examination 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6