Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Project II GIT 522 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MURAT ERTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Field Proper Education
Course Objective

Make a design project and presentation.

Course Content

Choosing a project topic, rewieving literature, making a project and presentation on a field of design of visual comunication.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Before making the project known to the review literature. Drilland Practice, Group Study, Brain Storming, Project Based Learning, Project / Design, Performance Task,
2 Select the subject of the project and determine limitations. Lecture, Drilland Practice, Project / Design,
3 Planning the production process according to the project topic Drilland Practice, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
4 It is executed according to a schedule determined in the production process. Question-Answer, Drilland Practice, Lab / Workshop, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
5 She/he can write project text. Self Study, Project Based Learning, Project / Design, Performance Task,
6 She/he can present her/him project an effectiv way Lecture, Demonstration, Project Based Learning, Portfolio, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Evaluation samples of the work related to the field Samples
2 Determination of topics and themes Essay from the field
3 Determination of concepts Reserching the concepts
4 Development of idea and research process Books of field
5 Development of idea and research process. Books of field
6 Development of idea and research process Book of field
7 Production process Technical books about production
8 Production process production
9 Production process Production
10 Production process Production
11 production process production
12 Presentation of project Presentation
13 Presentation of project presentation
14 Presentation of project Presentation
Resources
Course Notes
Course Resources

Sinematografi: Kuram ve Uygulama, Blain Brown
Film Dilinin Grameri 1 Durağan Sahneler, Daniel Arizon, Es Yayınları
Film Dilinin Grameri 2 Oyuncu Hareketli Sahneler, Daniel Arizon, Es Yayınları
Film Dilinin Grameri 3 Oyuncu ve Kamera Hareketli Sahneler, Daniel Arizon
Yazmak Eylemi, Ferit Edgü, Sel Yayıncılık
Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, Feridun Akyürek, MediaCat Kitapları
Film Sanatı, David Bordwell , De Ki Yayınları / Sinema Tarihi-Kuramı Dizisi
Film Dili, Robert Edgar-Hunt, John Marland, Steven Rawle, Literatür Yayıncılık
Kısa Film Senaryosu Yazmak, Patrick Nash, Kalkedon Yayıncılık / Sinema Kitaplığı Dizisi

The Animator´s Survival Kit, Roger Williams
The Animation Book, Kit Laybourne
Animation From Script to Screen, Shamus Culhane

The Advenced Art of Stop Motion, Ken Priebe
Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma, Mehmet Naci Dedeal

The Web Content Style Guide: The Essential Reference for Online Writers, Editors and Managers,  Gerry McGovern(Author), Rob Norton (Author), Catherine O´Dowd (Author)

Ambrose, Gavin (2013). Grafik Tasarımda Dil ve Yaklaşım
Twemlow, Allice (2011). Grafik Tasarım Ne İçindir?

Levend Kılıç, Görüntü Estetiği, İstanbul 2003, İnkılap Kitabevi
Terry Barett, Fotoğrafı, Yeşim Harcanoğlu
Özer Kanburoğlu, A´dan Z´ye Fotoğraf

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 50
1. Performans Görevi (Atölye) 50
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Project / Design 6 5 30
Performance Task (Workshop) 6 6 36
Final examination 1 3 3
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 6 6 36
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6