Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Globalisation ULI 353 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN,
Course Assistants Res. Assis. Rıdvan Kalaycı
Course Category
Course Objective The primary goal of this course is to study the phenomenon of globalization in its manifestation in political, economic and cultural relations and how it affected the transformation of the international system in the post-Cold War era. It analyzes national and international policy problems in the context of the changes brought about by globalization. In this context various themes and issues, such as the end of history, ethnic conflicts and US hegemony, are discussed.
Course Content The course will first examine the concept of globalization from a theoretical perspective and introduce students to the characteristics of the process of globalization. Secondly, the effect of globalization on various national and international issues will be examined. The methodology that will be employed in the course will encourage the interactive participation of students in class discussions.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 to perceive the process of globalization, dynamics that introduce globalization and the effects of international relations on various areas and their revealed results. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework,
2 to discuss the current events coming into the agenda of international relations and their results by the help of information gained at the basic courses. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework,
3 to describe international problems according to the characteristic feature of globalization process. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework,
4 to understand the basic clashing points effecting the international system, to analyze these clashes and to understand the roles of globalization in terms of solving the conflicts Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework,
5 to discuss current international problems according to the scientific methods. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework,
6 to follow current literature, to analyze current problems. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to the course
2 What is Globalization? Dimensions and History of Globalization
3 Globalization and World System
4 Globalization and Nation-State
5 Globalization and Nationalism
6 Globalization in Economic Relations
7 Critics of Globalization
8 Mid-Term Exam
9 Globalization and Religion
10 “End of History” Thesis
11 “Ethnic Conflicts” Thesis
12 Globalization, Terror and September 11
13 Globalization and US Hegemony
14 Globalization and Turkey
Resources
Course Notes 1) Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Yıldız teknik Üniversitesi Yayını, http://www.stratejik.yildiz.edu.tr/giris1.htm<br><br><br>Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası (Ankara: Vadi, 2004).<br><br>4) Anthony D. King, Kültür, Küreselleşme Ve Dünya-Sistemi (Bilim Ve Sanat Yay.,1999).<br><br>5) Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (İstanbul: Bakış, 2002).<br><br>6) E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik,Farklılık: Uluslar arası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek, ALFA YAYINLARI.<br><br>7) Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (İstanbul: Everest yayınları, 2003).<br><br>8) Baskın Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, İMAJ YAYINCILIK.<br><br>9) Fahri Atasoy, Küreselleşme ve Milliyetçilik, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2005.<br><br>10) Savaş Çoban, Küreselleşme, Ulus-Devlet Azınlıklar ve Dil ,SU YAYINLARI, 2005.<br><br>11) Mustafa E. Erkal, Küreselleşme Etniklik Çok Kültürlülük, DERİN YAYINLARI ,2005.<br><br>12) M. Kemal Aydın, Sermayenin Küreselleşmesi (İstanbul: Değişim, 2003).<br><br>13) Paul Hirst ve Grahame Thomson, Küreselleşme Sorgulanıyor (Ankara: Dost Kitabevi, 2000).<br><br>14) Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı (Plan B, 2003).<br><br>15) Richard Falk, Yırtıcı Küreselleştirme: Bir Eleştiri (İstanbul: Küre, 2001).<br><br>16) Richard Falk, Küreselleşme ve Din (İstanbul: Küre, 2003).<br><br>17) Francis Fukuyama, Tarihin Sonu mu?, çeviren Y. Kaplan (Ankara: Vadi yayınları, 1998).<br><br>18) Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çeviren Zülfü Dicleli (İstanbul:Gün Yayıncılık, 1999, 2.baskı).<br><br>19) Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, çeviren M. Yılmaz (Ankara: Vadi yayınları, 1997).<br><br>20) Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, (Okuyanus yayınları, 2002).<br><br>21) Michael Mann, Küreselleşme ve 11 Eylül, New Left Review Türkiye Seçkisi, 2001/2, ss. 141-171.<br><br>22) Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu (İstanbul: Literatür Yayınları, 2003).<br><br>23) Michael Hardt ve Antonio Negri, İmparatorluk (İstanbul: Ayrıntı yayınları, 2001).<br><br>24) Michael Parenti, İmparatorluğa Hayır: ABDnin Küresel Hegemonyasının İçyüzü (Ankara: Ütopya, 2002).<br><br>25) Alain Joxe, Kaos İmparatorluğu (İstanbul:İletişim, 2003).
Course Resources 26) Ahmet Özer, 11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme, ELİPS KİTAP, 2005.

26) Bilal Karabulut,Küreselleşme Ekseninde Türkiye İçin Stratejik Öngörüler, PLATİN YAYINLARI, 2005.

27) Erol İyibozkurt, Küreselleşme ve Türkiye, EZGİ KİTABEVİ .

28) Abdullah Özkan,Küreselleşme ve Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye, Tasam Publications, 2004.

29) Çağrı Erhan, Küreselleşme Döneminin Tehditleriyle Mücadele, http://www.stradigma.com/turkce/haziran2003/makale_01.html

30) Kudret Bülbül, Türkiye Küreselleşme Literatürü: 1990-2004, http://strateji.cukurova.edu.tr/ULUSLARARASI/kuresellesme.pdf

31) Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Bursa:Alfa, 1999).

32) E. Fuat Keyman, Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri, Global Yerel Eksende Türkiye içinde, E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (der.) (Bursa:Alfa, 2000), ss. 17-38.

33) Peter L Berger ve Samuel Huntington, Bir Küre Bin bir Küreselleşme (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003).

34) Marshall McLuhan ve Bruce R. Powers, Global Köy (İstanbul: Scala Yayıncılık, 2001).

35) Roland Robertson, Glokalleşme: Zaman-Mekan ve Homojenlik-Heterojenlik, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay, Ankara:Vadi yayınları, 1996, ss. 113-138

36) Jonathan Friedman, Küresel Sistem, Küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay (Ankara:Vadi yayınları, 1996), ss.81-112.

37) Roland Robertson, Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çeviren Ümit Hüsrev Yolsal (Ankara: Bilim ve Sanat, 1999).

38) Ali Yaşar Sarıbay, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme (İstanbul: Everest, 2004).

39) Kemal İnat, ABDnin Haydut Devletleri (İstanbul: Değişim, 2004).

40) Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, 3.baskı).

41) William K. Tabb, Ahlaksız Fil: 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Sosyal Adalet Mücadelesi, çeviren Ercüment Özkaya (Ankara: Epos, 2002).

42) Jeremy Brecher, Tim Castello ve Brendan Smith, Aşağıdan Küreselleşme (İstanbul: Aram Yayınları, 2002).

43) Ali Yaşar Sarıbay, Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam içinde, derleyenler E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (Ankara:Vadi Yayınları, 1998), ss. 14-33.

44) Richard Falk, Sahte Evrensellik ve Dışlamanın Jeopolitiği: İslam Örneği Divan, yıl 3, sayı 5, 1998, ss. 99-116.

45) Harald Müller, Kültürlerin Uzlaşması, çeviren Ali Çimen (İstanbul: Timaş, 2001).
Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlaki Bunalımları, Çeviren Lale Çam Yeşiltaş (İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2000).

46) Masis Kürkçügil, Sahibini Arayan Barış (İstanbul:Everest Yayınları, 2001).

47) E. Fuat Keyman, Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, Kalkınma ve Öteki Sorunsalı, Doğu Batı, yıl 5, sayı 18, 2002, ss. 27-53.

48) Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım (İstanbul: Küre yayınları, 2002).
Gilbert Achcar, Barbarlıklar Çatışması (İstanbul: Everest Yayınları, 2002).

49) Cem Karadeli , Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme PHOENİX YAYINEVİ , 2005.

50) John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, AYRINTI YAYINLARI, 2004.

51) Peter L. Berger/ Samuel Huntington, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, KİTAP YAYINEVİ, 2003.

52) Gencay Şaylan,Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi İMGE KİTABEVİ YAYINLARI.

53) Jeremy Fox, Chomsky ve Küreselleşme, EVEREST YAYINLARI, 2002.

54) Saniye Dedeoğlu/ Turan Subaşat , Kalkınma ve Küreselleşme, BAĞLAM YAYINCILIK, 2004.

55) Rana A. Aslanoğlu ,Kent, Kimlik ve Küreselleşme, EZGİ KİTABEVİ, 2000.

56) Kadir Koçdemir ,Küreselleşme - Koordinatları Okumak, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2002.

57) Roland Robertson, Küreselleşme & Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, BİLİM VE SANAT YAYINLARI, 1999.

58) Şengül Hablemitoğlu,Küreselleşme Düşlerden Gerçeklere, TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM, YAYINLARI, 2004.

59) Hayri Kozanoğlu ,Küreselleşme Heyulası, İTHAKİ YAYINLARI, 2003.

60) Osman Ulagay,Küreselleşme Korkusu, TİMAŞ YAYINLARI,2001.

61) Dani Rodrik, Küreselleşme Sınırı Aştı mı? ,KIZILELMA YAYINCILIK

62) Grahame Thompson/ Paul Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor DOST KİTABEVİ

63) Gülen Elmas, Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler, NOBEL YAYIN DAĞITIM ,2001.

64) Cevat Özyurt,Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma ,AÇILIM KİTAP, 2005.

65) Mehmet Yüksel, Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye, SİYASAL KİTABEVİ, 2001.

66) George Soros,Küreselleşme Üzerine,İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 2003.

67) Taner Timur, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, İMGE KİTABEVİ YAYINLARI ,1996.

68) Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet yeni Ekonomik Düzen, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 2000.

69) Kadir Koçdemir , Milli Devlet ve Küreselleşme, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2004.
Erol Manisalı, Türkiye ve Küreselleşme, DERİN YAYINLARI, 2002.

70) Ramazan Gözen, Uluslararası İlişkiler Sonrası Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül, ALFA YAYINLARI, 2004.

71) Erol Manisalı, Yirmibirinci Yüzyıl´da Küresel Kıskaç / Küreselleşme, Ulus Devlet ve Türkiye OTOPSİ, 2001.

72) Gülten Kazgan,Tanzimat´tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi 1. Küreselleşmeden 2. Küreselleşme ,ALTIN KİTAPLAR.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To research the functions, basic concepts and features of the international system; to learn the basic knowledge about the sub-topics of the international relations discipline.
2 Analyzing the developments in the political history of the world within the context of the cause-effect relations.
3 To improve the foreign language skills.
4 To analyze the Turkey´s foreign policy comprehensively in the cause-effect relations.
5 To analyze the theoretical approaches to the foreign policy analysis and the functions of the decision-making process.
6 To learn theoretical and methodological thinking and to observe the events from this framework
7 To analyze the social developments and conditions comparatively
8 To learn the basic principles and the issues of international law
9 To examine the theories of International Relations and to learn looking at international developments within the theoretical framework
10 To analyze the Turkey´s political life historically and chronologically
11 To learn the functions and the basic principles of domestic law
12 To analyze the establishment, structure and functions of international and regional organizations and their impact on the World politics
13 To analyze the reasons and solution models of the intra-state conflicts through examples
14 To research the issues of international security and the theoretical approaches relating to this field
15 To examine the events, occurring in the international system, within the theoretical perspective comparatively
16 To improve the analytical thinking skills about the international events
17 To learn the basic concepts and theories of Economics, Sociology, Political Science and other disciplines
18 To research the ideas of philosophers/thinkers who built the philosophical foundations of political science and to examine the contribution of these philosophical ideas to the disciplines of Political Science and International Relations
19 To gain basic computer skills
20 To gain the ability of planning, performing and composing of the scientific study individually
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 2 4
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5