Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Key Texts In Cultural Studies CUL 526 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective To introduce fundamanetal texts of Cultural Studies to the students enrolled in the Cultural Studies Masters programme.
Course Content Media and Culture Industry; cultural politics and popular culture; Film, arts and literature; visual culture and technologies; language, image and symbolic structures and ideologies; culutral identity and agency; class, gender and ethnicity
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Knows the concept of Culture Industry Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
2 Discusses the effects of visual culture and technologies on society Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
3 Knows the notion of cultural identity Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
4 Knows general debates concerning gender studies Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction
2 Media and Culture Industry
3 Cultural politics and Popular Culture
4 Cultural Studies, Film, Arts and Literature
5 Visual Culture and Visual Technologies
6 Language, symbolic structure and Ideologies
7 Midterm
8 Cultural Identity and Agency I
9 Cultural Identity and Agency II
10 Nationalism and Cultural Identity
11 Local and Global Cultures
12 Globalization
13 Transnationality
14 Discussion
Resources
Course Notes
Course Resources Adorno, T., W. 2009. Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi (5. Basım). İstanbul: İletişim.
Adorno, T., W. 2009. Minima Moralia: Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar (6.Basım). İstanbul: Metis Yayınları
Baudrillard, J. 2010. Sanat Komplosu: Yeni sanat düzeni ve çağdaş estetik, İstanbul: İletişim Yayınları.
Bauman, Z. 2005. Bireyselleşmiş Toplum. Çev: Alogan, Y. İstanbul : Ayrıntı Yayınları.
Benjamin, W. 2007. Estetize Edilmiş Yaşam: Sanat’tan Savaş ve Siyasete Alman Faşizminin Kuramları, İstanbul: Derin Yayınları.
Canetti, E. 2010. Kitle ve İktidar (4. Basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Debord, G. 2010. Gösteri Toplumu ve Yorumlar (3. Basım). Çev: Emekçi, A. ve Okşan Taşkent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Featherstone, M. 1991. Postmodernizm ve Tüketim Kültürü (1. Basım). Çev: Küçük, M. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gramsci, A. 1975. Felsefe ve Politika Sorunları, İstanbul: Payel Yayınları.
Hall, G.; Birchall, C. 2013.Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramsal Serüvenler, Çev: Onur Kartal, SAY Yayınları.
Horkeimer M.; Adorno T., W. Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2010.
Kırel, Serpil. 2010. Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Kırmızı Kedi Yayınları.
Laclau, E. 1998. İdeoloji ve Politika (2. Basım). İstanbul : Belge Yayınları.
Laclau, E. 2003. Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme (2. Basım). İstanbul: Birikim Yayınları.
McLuhan, M ve B. R. Powers. 2001. Global Köy: 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelebilecek Dönüşümler. Çev: Öcal Düzgören, B. İstanbul: Scala Yayınları.
Postman, N. 1994. Televizyon: Öldüren Eğlence (1. Basım). Çev: Akınhay, O. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Ritzer, G. 1998. Toplumun Mcdonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme. Çev: Kaya, Ş. S. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Robins, K. 1999. İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası (1. Basım). Çev: Türkoğlu, N. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Sennet, R. 1996. Kamusal İnsanın Çöküşü. Çev: S. Durak ve A. Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996.
Williams, R. 1993. Kültür, Ankara: İmge Kitabevi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the discipline of Cultural Studies. X
2 To have ability to study interdisciplinary and transdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other areas to discipline of Cultural Studies. X
3 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline.
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life.
6 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas.
7 To be experienced to contribute to Cultural Studies in the institutional and methodological context by scientific studies. X
8 To share his/her academic studies with academia via national and international conferences.
9 To make a scientific research in the area of Cultural Studies based on an asserted thesis with gaining the habit of acquisition of research and project.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Seminer) 2
1. Ödev 3
Total 45
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Oral Examination 1 5 5
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6