Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Urban Sociology CUL 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses None
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Understanding the origins and history of cities, evaluating urban theories and research methods , gaining insight into the local and global urban problems, understanding local issues within a global context and evaluating urban models and policies from an academic and critical stance.
Course Content Origins and history of cities and urban life, classical and contemporary urban theories, urban decay, de-centralization, poverty, preservation and restoration practices and their social costs, the relationship between space and privacy and finally the overall transformation of cities in a capitalist world-system.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Students can understand the origins and history of cities and urban life throughout the world Lecture, Discussion, Testing,
2 Students can evaluate theories and methods that social scientists have used in trying to understand the complexities of urban life Lecture, Discussion, Testing,
3 Students gain insight into the common social, economic and political problems faced by the cities Lecture, Discussion, Testing,
4 Students can understand local problems within a global context Lecture, Discussion, Testing,
5 Students can understand the relationship between class divisions and spatial differentiations Lecture, Discussion, Testing, Homework,
6 Students can evaluate urban models and policies from an academic and critical stance Lecture, Discussion, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 City and the historical development of cities additional resources 1
2 Urban theories in classical sociology additional resources 1
3 New trends in urban sociology additional resources 1
4 Urban sociology in Turkey additional resources 1
5 Urban decay as a new discourse Document 1
6 Social and political interventions to the city and de-centralization operations Document 2
7 Urban poverty and under-class Document 3
8 Preservation and restoration methodologies and their social costs in historical site areas Document 4
9 Urban space and privacy Document 5
10 Islamic cities additional resources 3
11 Istanbul literature, Istanbul: a model for other cities in Anatolia additional resources 2
12 Field Work: Theories, concepts and reality Previous readings
13 Presentations and discussions Student Papers
14 Presentations and a general evaluation Student
Resources
Course Notes 1. Erkilet, Alev (2013) “Hakikat Oyunlarının Parçası Olarak Kentsel Çöküntü Söylemi”. Milyonluk Manzara: Kentsel Dönüşümün Resimleri adlı kitabın içinde. Der. Tanıl Bora. İstanbul: İletişim Yayınları, sf. 77-93. <br>2. Erkilet, Alev (2013) “Düzgün Aileler Yeni Gelenlere Karşı: Korku Siyaseti, Tahliyeler ve Kentsel Ayrışma”. İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Halleri adlı kitabın içinde. Derleyenler Ayşe Çavdar-Pelin Tan. İstabul: Sel Yayıncılık, sf. 127-149.<br>3. Erkilet, Alev (2012) “Sınıf-altı: Kuramsal Tartışmalar ve İstanbul Tarihi Yarımada’ya Uygulanma İmkânları”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi içinde, 9 (36), 137–146.<br>4. Erkilet, Alev (2010) “Hanları korumak: Esnafa rağmen mi; esnafla beraber mi?” Medeniyet Geçitleri Gazetesi 1. Fasikül, 16–18 Ekim, İstanbul: İBB Kültür Müdürlüğü, Tekfilm & İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 18–21.<br>5. Erkilet, Alev (2012) “Mahremiyetin Dönüşümü: Değer, Taklit ve Gösteriş Tüketimi Bağlamında İslami Moda Dergileri”. Birey ve Toplum Dergisi Güz 2012, Cilt: 2, Sayı: 4, sf. 27-41.
Course Resources 1. Ö. Uğurlu, N.Ş. Pınarcıoğlu, A. Kanbak ve M Şiriner (der.) Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları. 2.b., İstanbul: Örgün Yayınları.

2. Pamuk, Orhan (2013) İstanbul: Hatıralar ve Şehir, 11.b., İstanbul: İletişim Yayınları.

3. Ali, Tarık (2009) Nar Ağacının Gölgesi. Çev. Mehmet Harmancı, 2.b., İstanbul: Agora Kitaplığı
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the discipline of Cultural Studies. X
2 To have ability to study interdisciplinary and transdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other areas to discipline of Cultural Studies. X
3 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline. X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X
6 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
7 To be experienced to contribute to Cultural Studies in the institutional and methodological context by scientific studies. X
8 To share his/her academic studies with academia via national and international conferences. X
9 To make a scientific research in the area of Cultural Studies based on an asserted thesis with gaining the habit of acquisition of research and project. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Assignment 1 30 30
Final examination 1 3 3
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6