Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Proficiency YET 900 0 0 + 0 0 24
Precondition Courses <p>Completing doctorate classes succesfully.</p>
Recommended Optional Courses <p>-</p>
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Prof.Dr. İLKAY ŞİŞMAN
Course Lecturers
Course Assistants

-

Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective

Preparing students for the proficiency exam which has verbal and written parts.

Course Content

Individual study to be succesful in proficiency exam.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 The student is able to conduct novel research on all fundamental functions of the tourism business in accordance with scientific, institutional and social ethics and is able to report the results in a critical manner. Self Study, Testing, Oral Exam,
2 The student gains the management and leadership skills to determine the problems with a critical point of view and to identify the objectives and strategic plans for the organization’s future progress. Self Study, Testing, Oral Exam,
3 The student is able to analyse and use all the contemporary and advanced knowledge gained on all areas of tourism business in relation with the information from different areas. Self Study, Testing, Oral Exam,
4 The student progresses continuously with the consicious that learning and research is a continuous process and transfers the experience both written and oral ways. Self Study, Testing, Oral Exam,
5 The student gains theoric and practical expertise on the multi-disciplinary natüre of the tourism business management. Self Study, Testing, Oral Exam,
6 The student approaches the problems face in the tourism business with a strategic and wide perspective and sees such problems as an opportunity for continuous development. Self Study, Testing, Oral Exam,
7 The student shares the novel studies with a search for development and follows the contemporary progress in the area together with contacting the colleagues in the related areas. Self Study, Testing, Oral Exam,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Examining the necessities of registered programme Evaluating knowledge level of student
2 Defining scientific preperation activities for doctorate proficiency exam Identification topics which the student is inadequate
3 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
4 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
5 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
6 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
7 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
8 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
9 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
10 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
11 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
12 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
13 Individual study and meeting with the advisor if necessary Reviewing related literature
14 Proficiency Exam Final remarks
Resources
Course Notes <p>Relevant literature.</p>
Course Resources

Relevant literature.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 7 7
Assignment 1 25 25
Final examination 1 25 25
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 24