Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Computational Metal Forming Technology CMM 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET FIRAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Learning the fundamentals of computer aided design and analysis techniques will help the graduate students aiming research in the field of bulk and sheet metal forming.
Course Content Material deformations and formability. Material deformations and formability. Stress and strain measures for forming processes and Plasticity. Flow rule, normality and consistency. Computational modeling. Computer aided design and engineering approach.FEM for metal forming technology.FEA of perform design.FEA of bulk forming. Stamping processes. FEA of sheet metal forming.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Learning the forming process and related design techniques Lecture, Testing,
2 Learning the massforming process related design techniques using computer simulation Lecture, Drilland Practice, Testing,
3 Learning the sheet metal forming process related design techniques using computer simulation Lecture, Drilland Practice, Testing,
4 Engineering calculations of sheet metal forming Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Testing,
5 Capability of forging process Lecture, Testing,
6 Learning the practice of deformation processing using FEM Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Material deformations and formability
2 Material deformations and formability
3 Stress and strain measures for forming processes and Plasticity
4 Flow rule, normality and consistency
5 Computational modeling
6 Computer aided design and engineering approach
7 FEM for metal forming technology
8 FEA of perform design
9 FEA of bulk forming I
10 FEA of bulk forming I
11 Stamping processes
12 FEA of sheet metal forming I
13 FEA of sheet metal forming II
14 FEA of sheet metal forming III
Resources
Course Notes
Course Resources [ 1] Wagoner R. and Chenot, J.L., Metal Forming Analysis, John Wiley, 1997

[2] Johnson, W., Mellor, P.B, Engineering Plasticity, Van Nostrand Reinhold, 1989.
[3] Hosford, W. F. and Caddell, R. M., Metal Forming: Mechanics and Metallurgy, Prentice- Hall, Second Edition, 1993.

[4] Khan, A.S., Huang, S., Continuum Theory of Plasticity, John Wiley & Sons Inc., New York, 1995.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 16
2. Ödev 16
3. Ödev 18
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 5 5
Assignment 3 24 72
Final examination 1 5 5
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6