Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Advanced Engineering Mathematics CMM 601 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Prof.Dr. METİN YAMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective To bring analytic approach to contemporary engineering problems and to provide necessary fundamental theoretical knowledge and advanced mathematical solution methods to achieve this goal.
Course Content Mathematical Modelling, Linear Algebra, Vector Differential Analysis, Fourier Analysis, Ordinary differential equations, Partial differential Equations
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparken teknik problemleri kurgulayabilme Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Simulation, Problem Solving, Testing, Homework,
2 Çözmek için temel ve gerektiğinde ileri matematik yöntemlerden yararlanma Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Problem Solving, Testing, Homework,
3 Yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi analitik yöntemleri uygulama becerisini gösterebilme Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Problem Solving, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction, modelling, vectors and matrices, determinant and system of linear equations
2 Eingenvalues, eigenvectors, tensor notations
3 Operations on vectors, Vectorel and scalar function, field
4 Scalar field, gradient, directional derivative, divergence, curl
5 Line integrals
6 Green´s theorem, surface integrals
7 Divergence theorem, stoke´s theorem
8 Fourier series
9 Fourier integrals and transformation
10 Midterm exam
11 Solutions to partial differential equations
12 Applications
13 Numerical solutions to ODE
14 Numerical solutions to PDE
Resources
Course Notes Advanced Engineering Mathematics, 10th edition (Erwin Kreyszing)
Course Resources Advanced Engineering Mathematics, 5th edition(Peter V. O´Neil)
Prof. Paul Dawkins Online lecture notes, Differential equations,
Numerical analysis, 4th edition (R.L.,Burden, J.D. Faires)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Quiz 2 6 12
Assignment 2 6 12
Final examination 1 12 12
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6