Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Foundations Of Solid Mechanics CMM 610 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ OSMAN AYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective In mechanical design and modelling of manufacturing processes, principles of Solid Mechanics are used. Thus, in this course, main aims are; education of students with applications of these principles to elasticity problems, helping them perform their modelling/analyses more accurately and better understand plasticity and other non-linear problems in the future.
Course Content Indicial notation, Concept of tensors. Stress and strain tensors. Equations of motion. Linear elastic relations. Material symmetry for linear elastic solids. Two-dimensional problems in elasticity. Introduction to calculus of variations. Energy principles: Principles of virtual work, minimum potential energy and complementary energy. Applications of energy principles in solid mechanics.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Knows basics of index notation. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
2 Knows the concept of tensor and its applications Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
3 Describes stress and strain tensors Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
4 Knows the basic elasticity equations and their applications Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
5 Knows the linear elastic material property tensor and its features Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
6 Knows the energy principles used in Solid Mechanic Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
7 Applies energy principles to Solid Mechanics problems Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Indicial notation, Concept of tensors
2 Stress and strain tensors
3 Equations of motion
4 Material symmetry for linear elastic solids
5 Two-dimensional problems in elasticity
6 Two-dimensional problems in elasticity
7 Introduction to calculus of variations. Energy principles
8 Introduction to calculus of variations. Energy principles
9 Principles of virtual work, minimum potential energy and complementary energy
10 Mid-term exam
11 Principles of virtual work, minimum potential energy and complementary energy
12 Applications of energy principles in solid mechanics
13 Applications of energy principles in solid mechanics
14 Applications of energy principles in solid mechanics
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Energy and Finite Element Methods in Structural Mechanics, Shames and Dym, ©Taylor and Francis.
2. Theory of Elasticity, Timoshenko and Goodier, ©McGraw Hill
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6