Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Introduction To Quantum Mechanics CMM 524 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. BARIŞ TAMER TONGUÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective This course is proposed in order to show the quantum mechanical approach to various physical phenomena in multi disciplinary graduate programs.
Course Content Derivation of Schrödinger Wave Equation, statistical interpretation, probability, normalisation, momentum, uncertainty principle, stationary states, the infinite square well, the free particle, the finite square well, Schrödinger Equation in spherical coordinates, separation of variables, the angular equation, the radial equation, hydrogen atom, the radial wave function, the spectrum of hydrogen, angular momentum, spin, electron in a magnetic field, addition of angular momenta, two-particle systems, bosons and fermions, exchange forces.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Defines Schrodinger wave equation and analysis properties of its. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
2 Interprets and exemplifies Schrodinger wave equation in different potential. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
3 Explains hypothesis of quantum mechanics. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
4 Investigates whether operators are hermitian or not in quantum mechanics. Lecture, Question-Answer, Problem Solving, Testing, Homework,
5 Disputes and exemplifies concepts of eigenvalue and eigen function. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
6 Obtains and interprets Heisenberg?s uncertainty principle. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
7 Investigates laws of conservation with the help of hermiticity. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
8 Analysis wave mechanics of hydrogen atom with the help of spherical coordinates. Lecture, Discussion, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
9 Obtains and explains eigenvalue equations of orbital angular momentum. Motivations to Show, Problem Solving, Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
10 Outlines quantum numbers and physical meanings. Lecture, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Problem Solving, Testing, Homework,
11 Describe quantum mechanical systems. Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Testing, Homework,
12 Make analysis of micro and nano systems. Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Testing, Homework,
13 Uses Dirac Bra-ket notation. Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Testing, Homework,
14 Applies uncertainty principle to the quantum mechanical incidents. Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Testing, Homework,
15 Percieves the concept of spin as an quantum mechanical concept. Establishes a relationip between matter and energy. Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derivation of Schrödinger Wave Equation, Statistical Interpretation, Probability, [1] Page 1-5.
2 Normalisation, Momentum, Uncertainty Principle, [1] Page 11-17.
3 Stationary States, [1] Page 20-24.
4 The Infinite Square Well, [1] Page 24-31.
5 The Free Particle, [1] Page 44-50.
6 The Finite Square Well, [1] Page 60-66.
7 Schrödinger Equation in Spherical Coordinates, [1] Page 121-133.
8 Separation of Variables, The Angular Equation, [1] Page 123-124.
9 The Radial Equation, [1] Page 129-132.
10 Hydrogen Atom, The Radial Wave Function, [1] Page 133-140.
11 The Spectrum of Hydrogen, Angular Momentum, [1] Page 143-144.
12 Spin, [1] Page 154-170.
13 Electron in a Magnetic Field, Addition of Angular Momenta, [1] Page 160-169.
14 Two-Particle Systems, Bosons and Fermions, Exchange Forces. [1] Page 177-185.
Resources
Course Notes [1] Introduction to Quantum Mechanics, D. J. Griffiths, Prentice Hall, New Jersey, 1995.<br>[2] Quantum Mechanics, L. D. Landau, E. M. Lifshitz, Elsevier Science, Oxford, 2003.<br>[3] Introduction to Quantum Mechanics, A. C. Phillips, John Wiley&Sons Ltd., West Sussex,2003.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 2
2. Ödev 2
3. Ödev 2
4. Ödev 2
5. Ödev 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 5 10
Assignment 5 4 20
Final examination 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6