Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Advanced Composite Materials CMM 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. SEFER CEM OKUMUŞ
Course Lecturers Prof.Dr. SEFER CEM OKUMUŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective It is easier for materials scientists and engineers to integrate a " composite material " with well known properties rather than to discover a new material. In determining the mechanical properties of composite materials, formed with suitable proportions of polymers, metals and ceramics, knowledge of combined mechanical properties is essential. Advanced mechanical comprehension is needed to determine the micro and macro properties of integrated material made up of different materials.
Course Content Principles of Composite and Composite Reinforcement, Mechanical Behaviour of Composite Materials, Stress-Strain Relation for Anisotropic Materials, Orthotropic Materials, Micromechanical Behaviour of Lamina, Mechanics of Materials Approach to Stiffness, Elasticity Approach to Stiffness, Comparison of the Stiffness and Strength Approaches, Macromechanical Behaviour of a Laminate, Strength, Creep, Fatigue and Creep-Fatigue Interactions in Composites, Macromechanical Behaviour of Discontinuous Composites.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Understand the principles of use of composite materials instead of monolithic materials. Lecture, Question-Answer, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Understand the importance of the objectives and mechanical analysis of composite materials. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Homework,
3 Learn and comments the importance of the concept of linear elastic fracture mechanics Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Examines and estimates the structure and mechanical properties of composite materials at the micro level, and interprets verbal and written. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Homework, Project / Design,
5 Study the methods of industrial production and the expected correlation between the mechanical properties of composite materials, and understand the criteria for the industrial conformity Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Homework, Project / Design,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Principles of Composite and Composite Reinforcement
2 Mechanical Behaviour of Composite Materials
3 Stress-Strain Relation for Anisotropic Materials
4 Orthotropic Materials
5 Micromechanical Behaviour of Lamina
6 Mechanics of Materials Approach to Stiffness
7 Elasticity Approach to Stiffness
8 Comparison of the Stiffness and Strength Approaches
9 Macromechanical Behaviour of a Laminate
10 Strength in Composites
11 Fatigue and Creep in Composites
12 Creep-Fatigue Interactions in Composites
13 Micromechanical Behaviour of Discontinuous Composites
14 Macromechanical Behaviour of Discontinuous Composites
Resources
Course Notes
Course Resources Z. Gürdal, R. T. Haftka and P. Hajeka, Laminated Composite Materials, John Wiley and Sons, 1999.
George H. Staab, Laminar Composites, Butterworth & Heinemann, Boston, 1999.
? M. Taya and R. J. Arsenault, Metal Matrix Composites, Pergamon Press, 1988.
? K.K. Chawla, Composite Materials (Science and Engineering), 1987.
? R.M. Jones. Mechanics of Composite Materials, Taylor and Francis, 1984C.T. Herakovich, Mechanics of Fibrous Composites John Wiley and Sons, 1998.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6