Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesh Generation Methods CMM 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Field Proper Education
Course Objective The course aims at teaching graduate students mesh generation techniques to produce a quality mesh for Finite Element Analysis
Course Content The lecture contains general notions relative to meshes and mesh descriptions, methodology, and methods such as semi-automatic, transport-mapping, multi-block, P.D.E. solving, grid superposition-deformation, and advancing front methods.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Understanding the basic of mesh generation Lecture, Drilland Practice, Homework,
2 Understanding the general method of mesh generation techniques Lecture, Drilland Practice, Homework,
3 Understanding of manual and semi-automatic mesh generation methods Lecture, Drilland Practice, Homework,
4 Understanding of transport-mapping methods Lecture, Drilland Practice, Homework,
5 Understanding of mesh creation by solving a P.D.E. Lecture, Drilland Practice, Homework,
6 Understanding of Grid superposition and deformation Lecture, Drilland Practice, Homework,
7 Understanding of Multi-block methods Lecture, Drilland Practice, Homework,
8 Understanding Advancing front method Lecture, Drilland Practice, Homework,
9 Understanding of Voronoi methods and extension Lecture, Drilland Practice, Homework,
10 Understanding of surface mesh creation Lecture, Drilland Practice, Homework,
11 Understanding of mesh transformations Lecture, Drilland Practice, Homework,
12 Understanding of convex wrapping algorithms
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 General Descriptions
2 General Methodology
3 Geometric Algorithms
4 Manual and Semi-Automatic Methods
5 Transport-Mapping Method
6 Mesh Creation by Solving Partial Differential Equation
7 Grid superposition and Deformation Method
8 Multi-Block Method
9 Advancing Front Method
10 Voronoi Method and Extensions
11 Midterm Exam
12 Surface Mesh Creation
13 Mesh Transformations
14 Commercial Mesh Generation Softwares
Resources
Course Notes P.L. George, "Automatic Mesh Generation : Application to Finite Element Methods", John Willey & Sons, 1991
Course Resources F.P.Prepatara, M.I. Shamos, "Computational Geometry: An Introduction", Springer Verlag, 1988
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 2
1. Proje / Tasarım 10
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 2
3. Ödev 2
4. Ödev 2
5. Ödev 2
6. Ödev 2
7. Ödev 3
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 4 8
Assignment 7 7 49
Project / Design 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6