Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finite Element Method-II CMM 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET FIRAT
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET FIRAT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content Introduction to Nonlinear Computational Mechanics, Continuum stress and strain, and deformation measures and FE formulation. Stress and Equlibrium, the concepts on Principle of (Incremental) Virtual Work. Linearization of nonlinear equations and Directional Derivative in FEM
:Macroscopic material behaviour:definition of representative volume element. Continuum measures of finite deformation, rate of deformation, pressure sensitive and insensitive deformations, hypoelasticity and plasticity constitutive equations, Plastic potential and yield condition, normality condition, consistency condition, work hardening, flow formulation of plasticity theory, Linearizaiton as a solution method and applications with Marc/Ls-Dyna softwares.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to Nonlinear Computational Mechanics
2 Continuum stress and strain, and deformation measures
3 Finite deformation measures in the content of FE formulation
4 Stress and Equlibrium
5 Principle of (Incremental) Virtual Work
6 Linearization and Directional Derivative in FEM
7 Yield and normality condition, consistency condition, work hardening
8 Hypoelasticity and plasticity constitutive equations
9 Hyperelasticity and plasticity constitutive equations
10 Flow formulation : incremental stress-strain relations
11 Numerical solution methods: incremental ? iterative
12 FE applications with Marc/Ls-Dyna softwares.
13 FE applications with Marc/Ls-Dyna softwares.
14 FE applications with Marc/Ls-Dyna softwares.
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Javier Bonetand Richard D. Wood, ?Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis 2.Edition?. Cambridge University Press.2008
2. Guido Dhondt,?The Finite Element Method for Three-Dimensional Thermomechanical Applications?. Wiley, Hoboken 2004, ISBN 0-470-85752-8
3. Lubliner, J., ?Plasticity Theory?, Macmillan Publishing Company, New York, 1990.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 4 8 32
Final examination 1 10 10
Total Workload 148
Total Workload / 25 (Hours) 5.92
dersAKTSKredisi 6