Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Design and Metallurgy Of Welded Joints CMM 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>None</p>
Recommended Optional Courses <p>None</p>
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN UZUN
Course Lecturers
Course Assistants

None

Course Category Field Proper Education
Course Objective

This course provides to understand the weldability of metals which is considered in term of the various process variables of fusion welding and the weld thermal cycle at the level of M.Sc. and Ph.D. It also provides to evaluate the type of cracking problems in term of alloy

Course Content

Weld defects. Cost analysis of welded joints. Prediction and control of distortion. Residual stresses: Destructive and non destructive testing of welds. Weldability tests. Weldability of metals. Welding metallurgy. Automation in welding. The absorption of nitrogen and hydrogen gases in the weld metal. The chemical composition of weld. The weld thermal cycle, heat flow equations. The thermal cycle of the base metal and weld metal. Weld simulation. Residual stresses in welds. Numerical methods of estimating residual stresses in welds. Characteristics weld solidification. Geometry of weld melt. Crystal growth and segregation during the welding. Phase transformation during cooling of the weld metal. Predicting the microstructure and properties of weld metals. The microstructure and properties of heat affected zone (HAZ).

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 To be able to distinguish the different regions of a fusion weld in common engineering alloys Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
2 To be able to distinguish the fundamental concepts of solidification under equilibrium and non equilibrium conditions and the characteristics of weld solidification and define the geometry of weld melt Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
3 To be able to evaluate the absorption of nitrogen and hydrogen gases in the weld metal Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
4 To be able to evaluate the various mechanisms by which a partially melted zone forms in fusion welds Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
5 To be able to compose the grain growth mechanism in weld region and which factors can be affected the grain growth in common engineering alloys Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
6 To be able to estimate the various metallurgical reactions that give rise to a heat-affected zone in common engineering alloys Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
7 To be able to calculate the weld cooling time Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
8 To be able to evaluate how to use continuous cooling time (CCT) and time temperature transformation (TTT) diagrams for the welding of steels Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
9 To be able to evaluate the micro hardness distributions of weld regions Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
10 To be able to estimate the various types of cracking associated with fusion welds, the basic principles of weld solidification cracking and the mechanisms proposed to explain this form of cracking Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
11 To be able to judge how weldability tests can be used to quantify cracking susceptibility Lecture, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Common weld defects like weld cracks, LOP, LOF, porosity, blow holes etc., remedies and control,
2 Welding design and welding symbols.
3 Costing factors of welding jobs- fabrication cost, material cost, preparation cost, finishing cost, overhead cost etc., economy in preparation and welding a job, labour accomplishment factor, cost calculation of welded jobs.
4 Calculation of longitudinal contraction, transverse contraction, angular contraction due to single weld pass, control of welded distortion, and calculation of shrinkage.
5 Introduction, types, effect of thermal stresses, control of residual welding stresses.
6 Destructive tests, equipment required and test piece geometry for tensile test, bend test, impact test, hardness test, brittle and fatigue failure tests,
7 Non destructive tests for welds:-dye penetrate inspection, magnetic particle inspection etc.
8 Welding techniques, preparation of joints and electrode types for gray cast iron welding,
9 To be able to evaluate how to use continuous cooling time (CCT) and time temperature transformation (TTT) diagrams for the welding of steels
10 To be able to estimate the various types of cracking associated with fusion welds, the basic principles of weld solidification cracking and the mechanisms proposed to explain this form of cracking
11 Titanium and its alloys. Aluminium and its alloys welding Welding of Stainless steels
12 Thermal effect of welding on parent metal, structure of fusion welds, effect of cooling rate,
13 Weld metal solidification and heat affected zone.
14 Introduction and concept, classification of welding automation, economics of welding automation.
Resources
Course Notes <p>Modern welding technology:- Carry H. B. (PH).</p>
Course Resources

2.Welding technology: - A. C. Devis
3. Welding and welding Technology: - Little (TMH)
4. Welding technology: - R. S. Parmar
5. AWS- welding handbook (IV ? VI) Edition
6. Elements of machine design: - Pandya and Shah

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 1 1
Assignment 2 15 30
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 15 15
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6