Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Computer-Aided Manufacturing (Cam) CMM 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. SAKIP KÖKSAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Due to such advantages as shorter lead time, higher precision, ease of data storage, manipulations and transfer, computer aided design and manufacturing software are increasingly used in industry.
The aim of this module is therefore to provide an understanding of the basic principles of computer aided manufacture with associated background knowledge and the hands-on skill to combine design and manufacture in computer environment
Course Content Introduction to CAD-CAM processes; 3D modelling through CAD; Principles of manufacturing processes;
Process design with CAM; Tooling principles, Tool selection and database
Process parameters selection; Machine selection and work stock/billet definition
Tool path strategies, generation and simulation; NC code generation; Transfer of NC codes to the machine tool
CNC machine tool pre-operation setup; CAM exercise and CAM/CNC applications; Project presentation
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Comprehend the key principles and importance of computer aided design and manufacture (CAD/CAM) Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
2 Know the critical process parameters, associated equipment/hardware related to computer aided manufacture Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
3 Comprehend the effect of process parameters, machine and cutting tool on the properties of engineering components. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
4 Decide the type of manufacturing method, cutting tool and machine tool for a particular component based on associated criteria. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
5 Knows the essential health and safety concerns associated with any process type and take necessary precautions and measures accordingly. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to CAD-CAM processes
2 3D modelling through CAD
3 Principles of manufacturing processes
4 Process design with CAM
5 Tooling principles, Tool selection and database
6 Process parameters selection
7 Machine selection and work stock/billet definition
8 Tool path strategies, generation and simulation
9 NC code generation
10 Mid-term exam
11 Transfer of NC codes to the machine tool
12 CNC machine tool pre-operation setup
13 CAM exercise and CAM/CNC applications
14 Project presentation
Resources
Course Notes
Course Resources 1. P. Radhakrishnan, S. Subramanyam, V. Raju, CAD, CAM, CIM, 3rd Ed., 2008
2. Ibrahim Zeid, Mastering CAD/CAM,: McGraw-Hill, 2004
3. Smid, Peter, NC programming handbook : a comprehensive guide to practical CNC programming, 2nd ed., New York, Industrial Press , 2003
4. Cornelius T. Leondes, Computer aided design / Computer aided manufacturing (CAD/CAM), 2003
5. Groover, M.P., Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing, 2nd Ed., Prentice-Hall, 2001
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6