Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vehicle Design CMM 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. HAKAN SERHAD SOYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective The aims of this lecture are to provide graduate students with knowledge on Vehicle Design.
Course Content This course teaches graduate students how to design a vehicle and how to make analysis and simulation by using commercially available software.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Develop a prototype by using Vehicle Design techniques Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Define properties of Vehicles Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Homework,
3 Compare Designs and Vehicles Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Analyse vehicles that are being taught in this lecture. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Compare the differences in vehicles designed by using several methods. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Automotive engineering development
2 Modern materials and their incorporation into vehicle design
3 Manufacturing challenge for automotive designers
4 Body design: the styling process
5 Body design: aurodynamics
6 Chassis design and analysis
7 An ergonomics approach
8 Suspension systems and components
9 Control systems in vehicles
10 Design of engine characteristics for vehicle use
11 Transmissions and driveline
12 Bracking systems
13 Future trends in automobile design
14 Student presantations
Resources
Course Notes Lecture notes can be found here under "MATERIAL SHARING" section at the begining of the term.
Course Resources Handbook of Automotive Engineering, Hans-Hermann Braess , Ulrich Seiffert, 2005.
Modern Vehicle Design, Julian Happian-Smith, 2001.
Fundamentals of Motor Vehicle Technology, V.A.W. Hillier, F.W. Pittuck, 2001.
Automotive Handbook Horst Bauser, Karl Heinz-Dietsche, Jurgen Cripin, Folkhart Dinkler, 2000
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Quiz 1 6 6
Assignment 1 12 12
Final examination 1 12 12
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6