Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Engineering Materials Selection CMM 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. RAMAZAN KAYIKCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective The aim of this course is to provide an understanding of the basic principles of materials selection as practised in engineering manufacture and design with an overview of established materials usage. Emphasis is placed on identifying service requirements and how materials relate to those requirements, rather than listing materials and describing applications.
Course Content The background to desicion of materials, Materials selection for mechanical properties, Materials selection for surface durability, case studies in Materials selection such as airframe, automobile engine and body work, high temperature applications etc.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Knows the importance of materials selection for engineering applications. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
2 Knows the critical factors for materials selection. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
3 Defines the properties of engineering materials. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
4 Knows high temperature behaviour of materials and classifies them according to high temperature properties. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
5 Knows the surface, wear and corrosion properties of materials and select materials according to these properties. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
6 Knows the important criteria in material selection for special applications. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Simulation, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction, Motivation for selection, Cost basis for selection
2 Establishment of service requirement and failure analysis,
3 Selection for mechanical properties, Static strength,
4 Toughness, Stiffness, Fatique.
5 Creep and temperature resistance materials selection
6 Selection for surface durability, Selection for corrosion resistance.
7 Selection of Materials for resistance to wear,
8 The relationship between materials selection and materials processing.
9 Case studies in Materials selection: Materials for bike, drink containers.
10 Case studies in Materials selection: Materials for airframes, engines and power generations
11 Case studies in Materials selection: Materials for automabile structures
12 Exam and Project work
13 Materials for bearings and springs
14 Future trends in materials selection
Resources
Course Notes
Course Resources Book 1: F.A.A. Crane, J.A.Charles and J.Furness, Selection and use of Engineering Materials, 3rd Edn., Butterworth-Heinemann, 2001.

Book 2: Kenneth G. Budinski, Engineering Materials: Properties and Selection, Prentice Hall, 2010. ISBN:0137128428, 9780137128426
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6