Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fundamentals and Simulation Of Casting Processes CMM 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. RAMAZAN KAYIKCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Many problems faced in engineering applications involve cracking and for accurate life prediction, these problems must be analyzed accurately. Most of the practical problems, on the other hand, involve geometric details and complexities and thus, must be analyzed on computers as numerical models. Therefore, the aim of this course is to provide students with skills for modelling, solving and interpreting two and three-dimensional fracture problems using numerical computer models.
Course Content General principles of casting processes, intruduction of casting processes, simulation and design of casting processes using computer techniques.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Knows the principles of metal manufacturing by casting. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
2 Knows pattern and mold building methods for casting production. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
3 Knows pattern and mold building methods for casting production. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
4 Knows and discussheat transfer mechanisms during component castings. Drilland Practice, Demonstration, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Knows principles of fluid flow and use them for designing running systems. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
6 Knows and implement design principles for casting simulations. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Simulation, Testing, Homework,
7 Implements computer aided casting simulations. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Simulation, Testing, Homework,
8 Implements modelling of fluid flow for mold filling processes. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Simulation, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to metal casting, pattern making and molding sands.
2 Green sand mold production and core making, Permanent mold castings.
3 Solidification of metals and alloys.
4 Heat transfer during component castings.
5 Casting hydrodynamisc, fluid flow and designd of running systems in casting processes.
6 CFD based flow simulation for running system design.
7 Modelling of heat transport and cooling of castings.
8 3D simulation of non-ferrous castings.
9 3D Simulation of steel castings.
10 Project work
11 Exam and Project work
12 3D Simulation of grafitic cast iron castings.
13 Case studies (modelling of large steel casting)
14 Case studies (Dimentional tolerances for component castings)
Resources
Course Notes Lectures notes, R.KAYIKCI
Course Resources 1-J.Campbell, Casting practices, Butterworth Heinamann, 1991.
2-SOLIDCast Workbook, www.finitesolutions.com/downloads
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6