Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Political Development In The Balkans ULI 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses NA
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR,
Course Assistants NA
Course Category Field Proper Education
Course Objective Students will be informed about the problems that form the basis of historical developments.in Balkans, the political developments in Balkans, its causes, consequences will be examined in terms of steering dynamics and the politics of global actors towards Balkan region will be examined.
Course Content The course will analyze Balkans both as region and as individual states. In this course, firstly, historical background of Balkans from independence to the present will be examined. Second, conflict potential and potential conflict issues in the region will be examined. Third, political developments in each Balkan country and political, diplomatically, economical relations of Balkan countries will be examined.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 to be equipped with up to date information on course topics that seeks to provide access to resources. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
2 to provide science-based information on developments in Balkans Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
3 to analyze the developments in Balkans Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
4 to learn how to use of the information on Balkans Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
5 to provide convenience for literature review Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
6 to learn to talk and negotiate on Balkan issues Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Historical Background of Balkans 3,6,17,19,24,25,28.29.31,36,46,51,52,62,63,65,37,65
2 The Collapse of the USSR and Its Influence on the Balkans 1,2,20,30,31,32,37,45,48,50
3 The Dissolution of the Former Yugoslavia: Roots and Consequences 1,2,5,9,37, 45,48,50,67
4 Political Developments in Bosnia 4,11,16,37,38,40,41, 45,48
5 Political Developments in Kosovo 21,37,39,40,41, 45,48,64
6 Political Developments in Serbia 37,40,41, 45,48,49
7 Political Developments in Croatia 26,27,35,37,40,41, 45,48,49
8 Political Developments in Macedonia 14,18,33,37,40,41, 45,48,66
9 Mid-Term Exam
10 Political Developments in Bulgaria 7,8,40,41,68
11 Political Developments in Romania 22, 40,41
12 Political Developments in Albania 40,41
13 Political Situation in Balkan Countries Today 37, 40,41
14 Balkan Countries and Their Relations with Turkey 12,13,37
Resources
Course Notes 1.)Alexandru Madgearu, The Wars Of The Balkan Peninsula: Their Medieval Origins, 2007. <br>2.)Aleksandar Pavkovic, The Fragmentation Of Yugoslavia: Nationalism And War In The Balkans, 2000.<br>3.)Aleksandre Popvic, Balkanlarda İslam, İnsan Yayınevi, 1995.<br>4.)Aliya İzzetbegoviç, Bosna Mucizesi, Yöneliş Yayınevi, 2003.<br>5.)Balkanlar,OBİV Yay.,İst,1993.<br>6.)Barbara Jelavıch,Balkan Tarihi 2 Cilt, Küre Yay., İst. 2006.<br>7.)Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, 1986.<br>8.)Birgül Demirtaş, Bulgaristan´la Yeni Dönem, ASAM Yayınları, 2001.<br>9.)Brad K. Blitz, War And Change In The Balkans: Nationalism, Conflict And Cooperation, 2006.<br>10.)Carole Hodge, Britain And The Balkans, Routledge Advances In European Politics, 2006.<br>11.)Catherine Samary, Bosna´da Etnik Savaş, Yazın Yayınevi, 1995<br>12.)Cosmas Megalommatis, Türk-Yunan İlişkileri Ve Balkanlar, Kıbrıs Araştırmaları Vakfı, 1994<br>13.)Dimitri Pentzopoulos And Michael Llewellyn Smith, The Balkan Exchange Of Minorities And Its Impact On Greece, 2002.<br>14.)Fikret Adanır, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı, 2001.<br>15.)Filiz İrge, Sovyetlerden Rusya Federasyonu´na Kapitalist Kuşatma/Balkanlar-Orta Asya-Kafkaslar, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Yayın Yılı: 2006.<br>16.)Francine Friedman, The Bosnian Muslims: Denial Of A Nation, 1996.<br>17.)Georges Castellan, Balkanlar´ın Tarihi, Doğan Kitapçılık, Yayın Yılı: 1995.<br>18.)Gül Tokay, Makedonya Sorunu - Jön Türk İhtilalinin Kökenleri , Afa Yayınevi, 1996.<br>19.)Heath W. Lowry Çevirmen Ahmet Cemal, Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi 1350-1550, Bahçeşehir Üniversitesi, (1/2009)<br>20.)Hugh Poulton, Balkanlar, Sarmal Yayınevi, 1993.<br>21.)Hüseyin Emiroğlu, Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu, Orient Yayınevi, 2006.<br>22.)Ion Iliescu, Gerçeğin Ucunda Romanya, Dünya Aktüel Yayınevi, ?<br>23.)James Headly And Michael J. Dwyer, Russia And The Balkans: Foreign Policy From Yeltsin To Putin Columbia/Hurst, 2008.<br>24.)Jelena Milojkovic-Djuric, Panslavism And National Identity In The Balkans, 1830-1880, 1994.<br>25.)John R. Lampe, Yugoslavia As History: Twice There Was A Country, 2000.<br>26.)John V. A. Fine, When Ethnicity Did Not Matter In The Balkans: A Study Of Identity In Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, And Slavonia In The Medieval And Early-Modern Periods, 2006.<br>27.)Joseph Marko, European Integration And Its Effects On Minority Protection In The Western Balkan Countries, 2008.<br>28.)Kadir Albayrak, Bogomilizm Ve Bosna Kilisesi, Emre Basın, 2005.<br>29.)Kemal H. Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası Ve Ulusçuluk, İmge Yay., Ank.,2004.<br>30.)Kemali Saybaşılı - Gencer Özcan, Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Bağlam Yay., İst.1997. <br>31.)L.Carl Brown, İmparatorluk Mirası: Balkanlar´da Ve Ortadoğu´da Osmanlı Damgası, İletişim Yayınları, 2000.<br>32.)Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, İletişim Yay.,İst.,2003<br>33.)Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler Ve Makedonya Sorunu 1890-1918,<br>Tarih Vakfı, 2008<br>34.)Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş Ve Büyük Güçler, Sabah Kitapları, Yayın Yılı: 2001.<br>35.)Mojmir Mrak, Matija Rojec, And Carlos Silva-Jauregui, Slovenia: From Yugoslavia To The European Union, 2004.<br>36.)Mustafa Bereketli, Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar, Rumeli Vakfı Yay.,Ist.,1999<br>37.)Nesrin Kenar, Yugoslavya, Yugoslavya Sorununun Ulusal Ve Uluslar Arası Boyutu, Palme Yay.,Ankara.,2005<br>38.)Noel Malcolm, Bosna, Om Yayınevi, 1999.<br>39.)Noel Malcolm, Kosova / Balkanları Anlamak İçin, Sabah Yayınevi, 1999.<br>40.)Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ, Karam, Balkanlar El Kitabı,2. Cilt, Vadi Yay., Ank 2007.<br>41.)Othon Anastasakis And Marilena Koppa, Democratization In The Postcommunist Balkans, 2009.<br>42.)Ömer E. Lütem- Birgül Demirtaş Coşkun, Balkan Diplomasisi, ,Asam Yay., Ank.,2001.<br>43.)Özden Arıkan, Barışa Çağrı: Uluslararası Komisyon´un Balkanlar Hakkında Raporu, Sabah Yayınevi, 1998.<br>44.)Paula M. Pickering, Peacebuilding In The Balkans: The View From The Ground Floor, 2007.<br>45.)Peter Radan, Break-Up Of Yugoslavia And International Law (Studies In International Law), 2001.<br>46.)R.J Crampton, İkinci Dünya Savaşından Sonra Balkanlar, Yayın Odası Yayıncılık, 2007.<br>47.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya Ve Ortadoğu, İletişim Yay., İst.,1994.<br>48.)Richard Caplan, Europe And The Recognition Of New States In Yugoslavia, 2005.<br>49.)Robert D. Greenberg, Language And Identity In The Balkans: Serbo-Croatian And Its Disintegration, 2008.<br>50.)Sabrina Petra Ramet, Balkan Babel: The Disintegration Of Yugoslavia From The Death Of Tito To The Fall Of Milosevic, 2002.<br>51.)Sacit Kutlu, Balkanlar Ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2007.<br>52.)Selim Aslantaş, Osmanlıda Sırp İsyanlar: 19. Yüzyılın Şafağında Balkanlar, Kitap Yayınevi, 2007.<br>53.)Sir Donald Mackenzie Wallace, Prince Kropotkin, C. Mijatovich and J. D. Bourchier, A Short History Of Russia and The Balkan States, 1914.<br>54.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya Ve Orta-Doğu, İletişim Yayınları, Yayın Yılı: 2000.<br>55.)Svetozar Vukmanovic, Struggle For The Balkans, 1993.<br>56.)Şaban H. Çalış, Hayalet bilimi Ve Hayali Kimlikler: Neo-Osmanlılık, Özal Ve Balkanlar, Çizgi Kitabevi, 2001.<br>57.)Şule Kut, Balkanlar´da Kimlik ve Egemenlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005.<br>58.)Şule Kut, Makedonya Ve Sorunları, Tüses Vakfı Yayınları, 1993<br>59.)Thanos Veremis, Greece´s Balkan Entanglement, January 1, 1995.<br>60.)Vassilis K. Fouskas, Balkanlar Ortadoğu Kafkasya Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları, Aykırı Yayınları, 2004.<br>61.)W. M. Gewehr, Rise Of Nationalism In The Balkans, 1800-1930, June 1967.<br>62.)William M. Sloane, Balkanlar, Nesnel Yayınları, Yayın Yılı: 2008.<br>63.)William M. Sloane, Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar, Nesa Yayın Grubu, 2008.<br>64.)Avrasya Dosyası 4/1-2 Yunanistan Ve Kosova, Asam Yayınevi, 1999. <br>65.)Avrupa Ve Balkanlar(İki Dünya Savaşı Arasında), Aybay Yayınevi, 1994.<br>66.)Bilgin Çelik, Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova Ve Makedonya Türkleri, Yeniden Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-I Hukuk Yayınevi. <br>67.) Birleşmiş Milletler Kararlarında Eski Yugoslavya, Dayanışma Vakfı Yayınevi, 1999.<br>68.) Bulgaristan´da Türk Varlığı: Bildiriler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches X
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions X
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy X
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador X
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Assignment 1 25 25
Performance Task (Seminar) 1 15 15
Final examination 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6