Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Social Work Theories SHB 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses <p>Social Work Intervention</p>
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Compulsory
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET ZAFER DANIŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET ZAFER DANIŞ,
Course Assistants
Course Category Field Proper Education
Course Objective

Theory and practice of social work knowledge, values &#8203;&#8203;and skills, problem-solving processes, interaction, expert, client, environment, intervention processes, data collection, assessment, evaluation, planning, implementation and evaluation of an analytical point of view in terms of social services in terms of learning and placement of the foundations of targeted.

Course Content

Social work profession, philosophy, basic qualifications, with the generalist social work practice theories and approaches in contemporary social work intervention subjects has included.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Defines Social Work Profession and its Development Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
2 Describes the social services world and in Turkey Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
3 Defines Relation of Social Work Theory, Knowledge, Skills, Value System and the application Generalist Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
4 Explains System Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
5 Explains Ecological System Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
6 Describes Empowerment Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
7 Describes Psychodynamic Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
8 Explains Psychosocial Theory Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
9 Explains Existential Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
10 Explains the Rights-Based Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
11 Explains Approach to Crisis Intervention Question-Answer, Lecture, Testing, Performance Task,
12 Explains Behavioral Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
13 Explains Cognitive Behavioral Approach Lecture, Question-Answer, Testing, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Social Work Profession and its Development
2 social services world and in Turkey
3 Social Work Theory, Knowledge, Skills, Value System and the application Generalist
4 System Approach
5 Ecological System Approach
6 Empowerment Approach
7 Psychodynamic Approach
8 Mid-term exam
9 Psychosocial Theory
10 Existential Approach
11 Rights-Based Approach
12 Approach to Crisis Intervention
13 Behavioral and Cognitive Behavioral Approach
14 Final
Resources
Course Notes <p style="margin-left: 45pt;">Danış, M. Z., Şahbikan, İ. (2014). &ldquo;Su&ccedil;a s&uuml;r&uuml;klenmiş &ccedil;ocukların yeniden toplumsallaşma s&uuml;recinde ve insan hakları bağlamında sosyal hizmet yaklaşımlarının yeri ve &ouml;nemi&rdquo;, Journal of History School, 7 (18),: 627-651.</p> <p style="margin-left: 45pt;">Danış, M. Z., Kara, H. Z., &Ccedil;olak, F., Kırpık, S., Ayyıldız, A. (2015). &ldquo;Sosyal Hizmet ve Hemşirelik B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğrencilerinin Yaşlılara Y&ouml;nelik Tutumları&rdquo;. Journal of History School, 24 (8): 539-559.</p> <p style="margin-left: 45pt;">Danış, M. Z., Kara, H. Z. (2016). &ldquo;Sosyal hizmette problem &ccedil;&ouml;zme yaklaşımı&rdquo;, The Journal of Academic Social Science Studies, 42, Spring, ss.1-10.</p> <p style="margin-left: 42.55pt;">Danış, M. Z., S&uuml;l&uuml;, C. (2016). &ldquo;Modernleşme S&uuml;recinde Aile ve Sosyal Hizmet: G&uuml;&ccedil;lendirme Yaklaşımı Perspektifinden Yapısal Bir Analiz&rdquo;, Journal of History School, 9 (25): 215-230.</p> <p style="margin-left: 42.55pt;">Danış, M. Z. Yıldız, R., Tekin, H. E, Alkan, P. (2017). &ldquo;Sosyal Hizmet &Ouml;ğrencilerinin Yalnızlık D&uuml;zeyleri ve Bunu Etkileyen Fakt&ouml;rler: Sakarya &Ouml;rneği&rdquo;, Yalova &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 14 (baskı aşamasında).<br /> Danış, M. Z., Kara, H. Z. (2017). &ldquo;&Uuml;niversite &Ouml;ğrencilerinin Yaşlı Bireylere İlişkin G&ouml;r&uuml;şleri &Uuml;zerine Bir Araştırma&rdquo;, Ahi Evran &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, (baskı aşamasında).</p>
Course Resources

1-) Zastrow, C. (2013). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınevi
2-) Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları ve Müdahale Yöntemleri. Ankara: SHUD
Yayını, no: 16.
3-) Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Ankara:
SHUD Yayını.
4-) Derezotes, D.S. (2000) Advanced Generalist Social Work Practice. London: Sage Publication.
5-) Dewees, M. (2005) Contemprorary Social Work Practice. Boston: Mac Graw Hill
6-) Garvin, C.D. ve J.E. Tropman (1992) Social Work and Contemporary Society. London:Prentice Hall.
7-) Danış, M. Z. (2006) “Davranış Bilimlerinde Ekolojik Sistem Yaklaşımı”, Aile ve Toplum Dergisi, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayını,  Yıl: 8, Cilt: 3, Sayı: 9, Ocak-Mart, s. 45-54.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Sözlü Sınav 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 1 1
Oral Examination 1 1 1
Final examination 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6